DK Nyt
Roskilde får forlænget godt syge-projekt

Roskilde får forlænget godt syge-projekt

Tilbage Til Arbejdet projektet - TTA - får yderligere tilskud på 4,2 mio kr. til seks måneder ekstra
5. JAN 2012 9.37

ROSKILDE: Succesen med TTA-projektet får mulighed for at fortsætte, efter staten har givet tilskud til en seks måneders forlængelse. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) bliver nu indbudt til at se resultaterne.

TTA-projektet hjælper modtagere af sygedagpenge, som er i risiko for at blive langtidssygemeldte og miste arbejdet. Projektet har levet et usikkert liv, fordi der ikke var afsat penge på finansloven til at forlænge det.

Nu er usikkerheden fjernet, da beskæftigelsesministeren efter henvendelser fra bl.a. Roskilde Kommune, har forlænget tilskuddet i seks måneder.

I 2011 blev 71 pct. raskmeldte, efter at have været igennem et forløb i TTA-enheden. I 2010 var tallet kun 59 pct.
Antallet af sygedagpengesager over otte uger er faldet med 23 pct., og antallet af sager, der varer over 26 uger, er nu det laveste siden februar 2009.

Fakta
Det toårige landsdækkende TTA-forsøg (Tilbage Til Arbejde) startede i april 2010.

Målgruppen er modtagere af sygedagpenge, som har en særlig risiko for at blive langtidssygemeldte - de såkaldte 'kategori 2 sager'.

TTA-enheden, som visiterer og behandler de sygemeldte, involverer en lang række fagligheder:

• Ergoterapeuter
• Fysioterapeuter
• Afspændingspædagoger
• Speciallæger
• Psykiatere
• Psykologer
• Jobkonsulenter
• Sagsbehandlere

Enheden tilbyder individuelle samtaler, virksomhedsbesøg, undervisning og træning mv.

Af de i alt 280 mio. kr., Forebyggelsesfonden har afsat til forsøget, har Roskilde Kommune fået ca. 17 mio. kr.

I maj 2011 meddelte beskæftigelsesministeren, at der var en politisk aftale om at forlænge TTA-forsøget med seks måneder til 1. oktober 2012. Men med vedtagelsen af finansloven 2012 blev der ikke taget stilling til finansiering af forlængelsesperioden.

Borgmesteren og udvalgsformanden skrev i november 2011 til beskæftigelsesministeren og ministeren svarede, at det statslige tilskud til forsøget ville blive forlænget til 1. oktober.

For kommunen forventes det statslige tilskud i den forlængede periode at udgøre ca. 4,2 mio. kr.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/roskilde-faar-forlaenget-godt-syge-projekt