DK Nyt
Risikogruppe får ret til løn og sygedagpenge under epidemi
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er sammen med Folketingets partier enige om en model for hjælp til de personer, som på grund af risikoen for at blive ramt hårdt at coronavirus, ikke kan gå på arbejde.
Foto: Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix

Risikogruppe får ret til løn og sygedagpenge under epidemi

Også pårørende til personer i risikogruppen kan via sygedagpengesystemet blive hjemme fra arbejde.

Kronisk syge og andre, der er i risiko for at ramt hårdt af coronavirus, har været i dilemma: Skulle de opgive indtægten eller gå på arbejde og risikere at blive alvorlig syg? Med en politisk aftale, som regeringen og Folketingets øvrige partier har indgået fredag, kan risikogruppen blive hjemme og samtidig få løn eller dagpenge, hvis det er for risikabelt at tage på arbejde.

Sundhedsstyrelsen har den 4. maj præciseret, hvem der er i øget risiko for at blive syge af coronavirus. Det er blandt andet personer med høj alder, personer med overvægt og kronisk syge. Aftalen gælder også pårørende, som bor under samme tag som personer i risikogruppen og skal gælde frem til 1. september. I hele den periode vil arbejdsgiverne modtage sygedagepengerefusion.

- I takt med at vi genåbner samfundet, og smittespredningen er under kontrol, så er der jo stadig grupper i samfundet, der har en tilstand, som gør dem særligt sårbare. Med aftalen giver dem tryghed for at blive hjemme, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Arbejdspladsen skal indrette sig efter risikogruppen

Han pointerer, at hvis man på den enkelte arbejdsplads kan indrette arbejdet sådan, at man kan mindske smitterisikoen for medarbejdere, så skal det ske. Ordningen træder i kraft, når lovgivningen er på plads omkring 20. maj.

Beskæftigelsesministeriet har ikke et estimat for, hvor mange personer der kan benytte muligheden. Partierne blev for næsten fire uger siden enige om afsætte en pulje på 200 mio. kr. som hjælp til dem, der ikke kan gå på arbejde af helbredsmæssige årsager.

- Vi er glade for, at de mest sårbare ikke skal ud og vælge mellem helbred og økonomi - det er et helt urimeligt dilemma at stille mennesker i. Aftalen sikrer økonomisk tryghed, og vi vil nu arbejde for at den kommer ud at leve, siger Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Risikogruppen drejer sig om følgende sygdomme og tilstande:

 • Personer over 70 år og særligt personer over 80 år
 • Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme
 • Personer med BMI over 35
 • Personer med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom
 • Nedsat immunforsvar
 • Immunhæmmende behandling
 • Svær hjertekarsygdom
 • Svær eller alvorlig lungesygdom
 • Kræftsygdomme
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Mavetarm- eller leversygdom med komplikationer
 • Diabetes, der er dårligt reguleret
 • Fremskreden demenssygdom
 • Andre degenerative og neuromuskulære sygdomme, der medfører nedsat hostekraft
 • Gravide

Ritzau / eo

https://www.dknyt.dkartikel/risikogruppe-faar-ret-til-loen-og-sygedagpenge-under-epidemi