DK Nyt
Ringkøbing-Skjern bryder serviceloven

Ringkøbing-Skjern bryder serviceloven

Flere hundrede familier har i en årrække måttet vente længere end loven tillader på den hjælp, de har krav på

RINGKØBING-SKJERN: Statsforvaltningen Midtjylland slår i en ny udtalelse fast, at kommunen igennem længere tid har overtrådt loven. Ringkøbing-Skjern Kommune formår ikke at leve op servicelovens krav om, at børnefaglige undersøgelser og handleplaner skal udarbejdes inden for fire måneder.

Det har kommunen ikke gjort siden kommunalreformen i 2007, og det forventer kommunen ikke at kunne før november i år, fremgår det af Statsforvaltningens udtalelse. Sagen er taget op efter det tidligere på året kom frem i medierne, at mange familier i kommunen ikke får den hjælp, de har krav på.

Nogen har måttet vente helt op til halvandet år, uden at have fået svar. Kommunen beklager situationen og siger, at det skyldes mangel på socialrådgivere. Det har skabt et massivt efterslæb på de børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Men det er ingen undskyldning, skriver Statsforvaltningen.

- En kommune kan som udgangspunkt ikke - ej heller begrundet i personalemangel - undlade at behandle en ansøgning om hjælp efter serviceloven, lyder det således i udtalelsen.

Det fremgår af kommunens svar til Statsforvaltningen, at efterslæbet i 2009 var mellem 300 og 450 sager svarende til omkring 50 pct. I april 2011 var efterslæbet på de børnefaglige undersøgelser bragt ned på 80 sager, og kommunen forventer, at puklen er afviklet inden udgangen af oktober.

Det har Statsforvaltningen noteret sig, men understreger derefter, at kommunens praksis fortsat vil være i strid med loven.

- Statsfovaltningen (...) gør opmærksom på, at Ringkøbing-Skjerns Kommunalbestyrelse også ind til da handler i strid med serviceloven, i de tilfælde, hvor børnefaglige undersøgelser ikke afsluttes inden 4 måneder, lyder det i udtalelsen.

krn

Læs hele Statsforvaltningens udtalelse her

https://www.dknyt.dkartikel/ringkoebing-skjern-bryder-serviceloven