DK Nyt
Rift om udviklingsopgave i Albertslund

Rift om udviklingsopgave i Albertslund

27 kvalificerede har budt ind på opgaven med at lave en bæredygtig udviklingsstrategi for industriområde fra 60'erne

ALBERTSLUND: Hersted Industripark skal udvikles, så det bliver en central del af fremtidens bæredygtige forstad i Albertslund. Derfor har Albertslund Kommune og Realdania prækvalificeret fem stærke teams til at udarbejde en visionær udviklingsstrategi for industriparken, der er et af hovedstadens store industriområder fra 1960'erne.

Den kommende letbanestation i den nordøstlige del af Albertslund er en unik mulighed for at begynde en langsigtet omdannelse af Hersted Industripark, der kan skabe fornyet investorinteresse og styrke byområdet i den regionale sammenhæng. Konkurrencen skal give inspiration og nye metoder til udvikling af lignende områder i forstæderne.

- Jeg er imponeret over, at et så skarpt felt af 27 kvalificerede ansøgere har vist interesse for at løse opgaven omkring en udviklingsstrategi for Hersted Industripark. Også derfor har jeg høje forventninger. Arkitektkonkurrencen, den efterfølgende byomdannelse i Hersted Industripark og den kommende letbane og ringbyudvikling vil få meget stor betydning - ikke kun for udviklingen i Albertslund men for hele hovedstadsregionen, siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen (S).

Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania, supplerer:

- Albertslund har høje ambitioner om at bidrage til en bæredygtig byudvikling, og det harmonerer godt med vores ønsker om at sætte fokus på, hvordan vi over tid kan udvikle forstædernes store erhvervsområder i en mere bæredygtig retning. Med konkurrencen om Hersted Industripark sætter vi bl.a. fokus på, hvordan vi med brugen af regnvand kan opnå klimaforbedringer og bykvalitet i et stort, traditionelt erhvervsområde i forstæderne.

Kreative og eksperimenterende forslag søges
Albertslund og Realdania efterspørger bud på en strategi, der kan vise, hvordan nybyggeri og genanvendelse kan bygge videre på områders potentialer; letbanestationen, naboområderne, erhvervspotentialet, skoven og kulturarven. Parterne forventer desuden at modtage forslag, der forholder sig eksperimenterende til klima og regnvandshåndtering.

Udviklingsstrategien skal give Albertslund nogle kreative, visionære og realistiske forslag til, hvordan udviklingen af området igangsættes på kort sigt, og hvordan strategien bliver robust nok til at modsvare behovene i en endnu ukendt fremtid.

Udviklingstrategien for Hersted Industripark skal bidrage til at realisere ringbyvisionen Loop City. På den måde sker udviklingen i tæt samarbejde med grundejerne, skaber fornyet investorinteresse og styrker byområdet i den regionale sammenhæng. Realdania ønsker samtidig, at konkurrencen bidrager med nyskabende bud på fremtidens erhvervsområde til debatten om Fremtidens Forstæder.

mou

I et internationalt felt bestående af 27 interesserede og kvalificerede teams har Albertslund Kommune og Realdania udvalgt følgende fem teams (hovedrådgivere):

  • Witraz arkitekter + landskab
  • Arkitekt Kristine Jensen Tegnestue
  • Bureau B + B
  • ADEPT og SLA
  • White Arkitekter

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/rift-om-udviklingsopgave-i-albertslund