Retskendelser lægger op til skærpet straf for coronatrusler

KORT NYT31. MAR 2020 15.11
TEMA: Corona

To byrets- og en landsretskendelse lægger, allerede inden et lovforslag om skærpede straffe er vedtaget, op til en fordobling af strafniveauet i sager der vedrører coronasituationen. I to forskellige sager er der sket varetægtsfængsling af anholdte, der har truet med coronasmitte og hostet i retning af politifolk.

Den slags takseres som en trussel om vold, hvilket normalt udløser en dom på 30 dages fængsel. Varetægtsfængsling kan imidlertid kun ske, hvis der er udsigt til en forventet straf på mindst 60 dages fængsel, og de to byretskendelser og ikke mindst landsretskendelsen er derfor et signal, om at domstolene betragter henvisningen til corona som en skærpende omstændighed. 

Dette er sket ifølge nugældende lov. En skærpelse, der netop vil fordoble det normale strafniveau for coronarelateret kriminalitet er på vej gennem Folketinget. Formanden for Danmarks Dommerforening, Mikael Sjöberg, har hertil bemærket, at domstolene også uden lovændring vil være i stand til at anse corona-situationen som en skærpende omstændighed.

Ritzau

 

https://www.dknyt.dkartikel/retskendelser-laegger-op-til-skaerpet-straf-for-coronatrusler