DK Nyt

Regionsrådsmedlem på orlov udtræder helt

KORT NYT23. NOV 2020 13.28

MIDTJYLLAND: Regionsrådsmedlem Mikkel Rasmussen, som ved KV17 blev valgt for Psykiatrilisten, har bedt om at udtræde permanent af Regionsråd Midtjylland fra nytår.

Mikkel Rasmussen fik orlov i foråret, da han skiftede job fra at være overlæge i AUH Psykiatrien i Aarhus til at blive ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling i Vejle og samtidig også blev næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab. 

Dengang blev han afløst midlertidigt af førstesuppleant Peter Møller Andersen, som nu permanent overtager pladsen i regionsrådet. Han er til daglig psykiatrisk overlæge på Aarhus Universitetshospital. Skiftet godkendes formelt af regionsrådet på onsdag.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/regionsraadsmedlem-paa-orlov-udtraeder-helt