DK Nyt
Regionerne tæt på målet om at få unge i uddannelse

Regionerne tæt på målet om at få unge i uddannelse

I alle regioner forventes flere unge at få en videregående uddannelse. I Region Hovedstaden er 25-procentsmålsætningen nået
7. FEB 2012 6.24

54 pct. af en ungdomsårgang forventes nu at opnå en videregående uddannelse. Det viser de regionale profilmodeltal for de unge, der forlod 9. klasse i 2010.

Regeringens målsætning er, at 60 pct. af alle unge skal opnå en videregående uddannelse, mens 25 pct. skal opnå en lang videregående uddannelse.

Alle regioner er tættere på målsætningen. Tættest på 60-procentsmålsætningen er Region Hovedstaden, hvor 55 pct. forventes at opnå en videregående uddannelse. Region Sjælland er længst fra målet. Her forventes 50 pct. at opnå målsætningen, viser tal fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Pigerne er flittigst
For alle regioner undtagen Region Sjælland er 60-procentsmålsætningen stort set opfyldt for pigerne, mens der stadig er et stykke vej for drengene.

På landsplan er unge med anden etnisk herkomst end dansk i hælene på de unge med dansk herkomst. 51 pct. af unge af anden etnisk herkomst forventes at opnå en videregående uddannelse. På regionsplan forventes det, at unge med anden etnisk herkomst i regionerne Syddanmark og Sjælland ligger over niveauet for danske unge.

Målsætningen om, at 25 pct. skal opnå en lang videregående uddannelse, er i 2010 opfyldt for studerende i Region Hovedstaden. Her forventes 28 pct. at få en videregående uddannelse. Landsgennemsnittet er på knap 24 pct.

Region Sjælland er længst fra at opfylde 25-procentsmålsætningen. Her forventes 20,5 pct. af 2010-ungdomsårgangen at få en lang videregående uddannelse.

Foto: http://www.flickr.com/photos/wonderlane/4362030060/sizes/z/in/photostream/

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/regionerne-taet-paa-maalet-om-at-faa-unge-i-uddannelse