DK Nyt
Regionerne om strejkevarsel: Vi vil prøve at undgå konflikt
Parterne i den varslede sygeplejekonflikt skal aftale et nødberedskab, så livsvigtige og andre uopsættelige sygeplejeopgaver bliver løst uanset om der strejkes.
Foto: Kristian Brasen, Ritzau Scanpix

Regionerne om strejkevarsel: Vi vil prøve at undgå konflikt

Fire uger plus mulige udsættelser til at finde en løsning. Samtidig skal der forberedes et nødberedskab, hvis det ender med strejke.

Danske Regioner vil forsøge at undgå, at sygeplejerskernes strejkevarsel fører til konflikt. Parterne har fire uger til at finde en løsning, plus op til to gange to uger, hvis forligsmanden udsætter konflikten.

Regionernes chefforhandler, Midtjyllands regionsrådsformand Anders Kühnau (S), kalder over for Ritzau strejkevarslet "ærgerligt". Han forventer, at forligsmanden snarest vil indkalde til forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Regionerne vil "indgå konstruktivt og resultatorienteret i dialogen med DSR og Forligsmanden for at undgå konflikten", hedder det i en udtalelse fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som Anders Kühnau er formand for og som står for forhandlingerne på Danske Regioners vegne.

Også radiografer varsler strejke 

Også Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen har udtrykt håb om en forhandlingsløning og har ladet forstå, at strejkevarslet er afgivet for at lægge pres på modparten.

En forhandlingsløsning er hæmmet af, at rammen for lønstigninger og andre udgifter er fastlagt ensartet for alle fagforeninger med offentlige overenskomster, både på det kommunale, det regionale og det statslige område. Det levner kun ringe rum for supplerende forhandlinger, især da alle andre har sagt ja til samme ramme.

Foruden det forhandlingsmæssige skal parterne også forberede et nødberedskab, idet det ikke er sådan, at de strejkende bare forlader deres arbejdsplads og lader sygehusene klare sig, som de bedst kan. Der skal indgås aftaler, så livsvigtige og andre uopsættelige sygeplejeopgaver bliver løst uanset konflikt eller ej.

Foruden sygeplejerskerne har også radiograferne varslet strejke. Resten af fagforeningerne i Sundhedskartellet har godtaget overenskomstresultatet.

https://www.dknyt.dkartikel/regionerne-om-strejkevarsel-vi-vil-proeve-at-undgaa-konflikt