DK Nyt
Regionerne kan spare på støttefunktionerne

Regionerne kan spare på støttefunktionerne

Der er stor forskel på, hvor meget sygehusene betaler for vask og rengøring, viser en ny benchmark. Nu vil regionerne se på, hvordan man kan bruge rapportens konklusioner til yderligere at optimere driften
26. OKT 2011 19.24

Danske Regioner har som en del af regionernes effektiviseringsstrategi analyseret rengørings- og vaskeområdet.

Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, hvor meget sygehusene betaler. Selv om man ikke umiddelbart kan sammenligne den service, sygehusene får for pengene, er der en række forhold, som bidrager til at forklare prisforskellene.

Blandt andet konkluderer analysen, at privat rengøring alt andet lige er 15 pct. billigere, end hvis det offentlige selv står for rengøringen. Omvendt viser analysen, at det er 5 pct. billigere selv at løse vaske-opgaven frem for at overlade den til private.

I Danske Regioner glæder formand Bent Hansen (S) sig over, at effektiviseringsmulighederne nu er kortlagt, men påpeger, at f.eks. den fleksibilitet som de offentligt ansatte serviceassistenter udgør, ikke er medregnet i rapporten. Derfor er der grund til at dykke mere ned i tallene.

- Analysen er en del af regionernes overordnede effektiviseringsstrategi, og vi vil nu i regionerne hver især dykke ned i analysen og se på, hvor der er de bedste muligheder for at optimere på støttefunktionerne, så vi kan bruge kræfter på sundhed og behandling i stedet, siger Bent Hansen.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/regionerne-kan-spare-paa-stoettefunktionerne