DK Nyt
Regioner stopper rekruttering af udenlandske læger

Regioner stopper rekruttering af udenlandske læger

Besparelser og mange nyuddannede læger sætter en stopper for regioners rekrutteringsproblemer
20. JUL 2011 11.30

Af Kim Rosenkilde Nielsen
[email protected]


I fremtiden bliver der længere mellem de udenlandske læger på danske sygehuse. I hvert fald i Region Midtjylland og Syddanmark. Her har man nu indstillet en storstilet offensiv for at hverve læger uden for de danske grænser.

- Vi har haft et stort projekt med rekruttering af indiske speciallæger og har deltaget på rekrutteringsmesser i Berlin. Men nu er behovet ikke det samme længere, så vi har indstillet aktiviteten på området, siger Jørn Gade fra koncernkommunikation i Region Midtjylland.

31 læger tog turen fra Indien til det midtjyske, og man håber at kunne fastholde dem, der besluttede sig for at blive.

I Region Syddanmark besluttede regionsrådet på sit sidste møde at nedlægge et projekt med rekruttering af læger og sygeplejsker i Østrig. Frem til udgangen af 2010 er ialt 93 læger og 41 sygeplejersker med udenlandsk baggrund kommet til Region Syddanmark. Heraf 62 læger og 19 sygeplejersker fra Østrig

- De årgange, der kommer ud fra universiteterne er større, og derfor mangler vi ikke personale i samme udstrækning som før, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Jens Elkjær, til DR Syd.

Eksport erstatter import

Men selvom det er godt med flere nyuddannede danske læger, vil der stadig gå lang tid, før de kan dække alle specialområderne.

- Vi vil stadig på nogle områder have mangel på speciallæger. Så ved specialer med stor mangel på arbejdskraft vil vi stadig søge mod udlandet, siger Jens Elkjær.

På grund af besparelser har Region Midtjylland først og fremmest skulle håndtere afskedigelser den seneste tid. Og nu vendes nogle af de kræfter, der tidligere har været brugt på at rekruttere udenlandske læger mod eksport af dansk arbejdskraft. Det skal være med til at sikre de afskediget nyt arbejde.

- Vi ser mod Norge og Sverige, og på de muligheder, der ligger for blandt andet sygeplejersker i at få nyt arbejde her, siger Jørn Gade fra koncernkommunikation.

 

https://www.dknyt.dkartikel/regioner-stopper-rekruttering-af-udenlandske-laeger