DK Nyt

Regioner fraråder hospitalsbesøg

KORT NYT12. MAR 2020 7.09
TEMA: Corona

Regionerne opfordrer til, at pårørende til indlagte på de danske hospitaler minimerer deres besøg og helst bliver hjemme, så antallet af besøg på sygehusene er så lavt som muligt. Det oplyser Region Hovedstaden.

De indlagte er nemlig allerede en særligt udsat gruppe, som er ekstra vigtig ikke at udsætte for smitterisiko. Også landets fødegange henstiller til, at kun den allernærmeste familie kommer på barselsvisit. 

En række af regionernes møder, som ofte holdes på sygehusene, rykkes andre steder hen, og fx eksterne møder vil så vidt muligt foregå på video. Andre besøg fra blandt andet udlandet eller lægemiddelindustrien skal også minimeres.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/regioner-fraraader-hospitalsbesoeg