DK Nyt

Region undersøger oprensning af forurenet Collstrop-grund

HOVEDSTADEN: Region Hovedstaden har nu igangsat en undersøgelse af, hvordan den omfattende forurening med tungmetaller kan fjernes på Collstrop-grunden i Hillerød. Regionen vil derefter være klar til at begynde oprensningen, hvis staten bidrager med midler til projektet. Det skriver sn.dk. 

Rådgivningsfirmaet Cowi skal sammen med virksomheden GeoSyntic, GEUS og universitetsforskere lave en rapport om, hvordan forureningen med tungmetallerne arsen, kobber og krom kan fjernes samt, hvad de forskellige løsningsmuligheder kommer til at koste. Rapporten forventes klar til efteråret. 

Folketinget stemte for nylig for, at der skal findes penge til de rydde op efter de ti generationsforureninger.

jeg


 
 
 

https://www.dknyt.dkartikel/region-undersoeger-oprensning-af-forurenet-collstrop-grund