DK Nyt

Rebilds økonomiudvalg overtager byrådets opgaver - for lukkede døre

Hele byrådet på nær to står bag. Fem fagudvalg fortsætter, lægger borgmester Leon Sebbelin (R) op til.
24. MAR 2020 13.23

REBILD: Et stort flertal i byrådet har besluttet at lade økonomiudvalget overtage byrådets opgaver og kompetencer indtil videre, oplyser kommunen

Beslutningen er truffet med afsæt i de retningslinjer for afholdelse af politiske møder under coronakrisen som Social- og Indenrigsministeriet meldte ud i går.

Borgmester Leon Sebbelin (R) er glad for, at der er fundet en løsning, som både sikrer fremdrift i kommunen, og som kan afvikles på en måde, hvor spredningen af smitte er lig nul.

- Det har været vigtigt for mig og de andre byrådsmedlemmer, at vi kan fortsætte det politiske arbejde og træffe de nødvendige beslutninger, der skal træffes i en svær tid. Vi har også et hensyn at tage til borgere og virksomheder, der er afhængige af at det politiske system kører, så de kan komme videre i konkrete sager. Det kan vi med den aftale vi har indgået nu. Og vi kan gøre det uden at øge smittespredningen fordi vi ikke mødes fysisk, forklarer Leon Sebbelin.

Det er samtidig med til at gøre puklen af opgaver, som helt uundgåeligt vil hobe sig op, en smule mindre, når kommunen og resten af Danmark vender tilbage til normalen.

Alle fagudvalg fortsætter
Eneste ændring i det politiske set-up er, at økonomiudvalget træder i stedet for byrådet og dermed er det øverste beslutningsorgan i kommunen. De fem fagudvalg fungerer, som de plejer – bortset fra at møderne formentlig bliver holdt virtuelt.

Det er i hvert fald den linje borgmesteren lægger op til. Økonomiudvalget skal formelt nikke til, at fagudvalgene fortsætter, og der er derfor indkaldt til et ekstraordinært møde torsdag 26. marts. I forlængelse af det møde behandler økonomiudvalget så dagsordenen fra det nu aflyste byrådsmøde torsdag.

- For at undgå smittespredning holder vi møderne som video-møder. Normalt er byrådsmøder offentligt tilgængelige, det skal de være ifølge Styrelsesloven, men den bestemmelse har Indenrigsministeriet ophævet midlertidigt, i de tilfælde hvor økonomiudvalget overtager opgaverne fra byrådet. Her er møderne nemlig altid lukkede. Vi offentliggør selvfølgelig beslutningerne på vores hjemmeside hurtigst muligt efter mødet er afsluttet, siger Leon Sebbelin.

Af de 25 medlemmer i byrådet stemte Anna Oosterhof (V) og Kim Edberg Andersen (DF) imod, resten for.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/rebilds-oekonomiudvalg-overtager-byraadets-opgaver-for-lukkede-doere