DK Nyt
Rebild-borgmester: Vi har svigtet børnene

Rebild-borgmester: Vi har svigtet børnene

Efter at have læst konklusionerne fra Ankestyrelsens undersøgelse om den såkaldte 'Rebildsag' vil byrådet nu sætte ind for at modvirke lignende sager
28. MAR 2012 6.03

REBILD: Byrådet i Rebild vil nu sætte eksterne eksperter til at gennemgå alle forvaltningens aktive sager, foretage en grundlæggende oprydning og skabe en ny fagkultur på området. Det sker, efter byrådet har læst konklusionerne fra Ankestyrelsens undersøgelse om den såkaldte 'Rebildsag'. 

Borgmester Anny Winther (V) erkendte allerede i februar, at børnene burde være tvangsfjernet tidligere. Men hun ville ikke kommentere på hverken årsager eller konsekvenser, før hun havde set Ankestyrelsens faglige undersøgelse af sagsbehandlingen. Den har kommunen nu modtaget i udkast til høring.

Undersøgelsen bekræfter, at kommunen på flere områder ikke har levet op til servicelovens krav.

- Vi har svigtet de børn. Det står nu lysende klart, siger Anny Winther, der er dybt berørt af sagen.

Hård kritik fra Ankestyrelsen
Undersøgelsen dokumenterer blandt andet, at kommunen ikke reagerede relevant på alvorlige underretninger og ikke foretog de nødvendige faglige undersøgelser. Derudover har der gennem hele sagsforløbet manglet systematik, dokumentation og overordnet opfølgning.

- Det er vores ansvar som kommunalpolitikere, at de udsatte børn i kommunen får den hjælp, de har behov for. Det har disse børn ikke fået. Ankestyrelsens kritik er dybt alvorlig, og den vil vi med det samme reagere på, siger Anny Winther.

Byrådet har på et orienteringsmøde tirsdag aften drøftet rapportens konklusioner. Byrådet drøftede blandt andet muligheden for at stramme reglerne for, hvornår de politiske udvalg skal inddrages. Det er et udbredt ønske i byrådet, at øge den politiske kontrol af området og især sikre, at tvangsfjernelsesudvalget får indbragt relevante sager på et langt tidligere tidspunkt.

srl

 

https://www.dknyt.dkartikel/rebild-borgmester-vi-har-svigtet-boernene