DK Nyt

Rapport: Mange radikale har oplevet seksuel chikane

Læsning af bestilt rapport gør ondt, siger den radikale landsformand, som siger undskyld til de berørte.

De Radikale har nu modtaget en undersøgelse af omfang og karakter af sexisme i partiet, som landsledelsen i efteråret bad Kvinfo om at stå for. Og det er hård læsning, mener landsformand Svend Thorhauge.

Rapporten viser, at 22 pct. af de 413, som har svaret på et spørgeskema, har været udsat for mindst én hændelse, der kan kategoriseres som seksuel chikane. Det gælder for 30 pct. af kvinderne og 24 pct. af mændene. Det er fx uønskede kommentarer med seksuelt indhold og uønsket fysisk berøring.

Fire pct. har oplevet, at nogen har gramset på dem eller holdt dem fast mod deres vilje, og to pct. er tvunget eller forsøgt tvunget til seksuelle handlinger.

Desuden svarer 31 pct., at de har haft mindst én oplevelse af forskelsbehandling på grund af køn. Her gælder det 39 pct. af kvinderne og 24 pct. af mændene. Oplevelserne handler om vittigheder, der gjorde grin med deres køn, forventning om at udføre bestemte opgaver på grund af køn, fx at lave kaffe eller fikse teknik.

Spørgeskemaet blev sendt til 669 nuværende og tidligere ansatte og praktikanter, folkevalgte og aktive medlemmer af partiet, fx medlemmer af hovedbestyrelse, forretningsudvalg og lokalforeningsformænd. Især de yngste i partiet havde været udsat for seksuel chikane og forskelsbehandling.

Det samlede billede får Kvinfo til at kritisere partiets håndtering:

- Vi kan derfor konkludere, at håndteringen af seksuel chikane har været uhensigtsmæssig og har været med til at øge konflikter og mindske følelsen af sikkerhed i partiet, skriver Kvinfo i rapporten.

Det gør ondt

- Det er læsning, der gør ondt. Men vi skal turde tale om problemerne med sexisme. Også når det svært. Og også når det handler om os selv, siger Svend Thorhauge.

Ifølge ham dokumenterer undersøgelsen sort på hvidt, at sexismen findes på alle niveauer i organisationen, og at "vi langt fra har været gode nok til hverken at forebygge den krænkende adfærd eller til at tage os af de mennesker, det er gået ud over".

- Én sag er én sag for mange – og jeg vil på egne og Radikale Venstres vegne gerne sige undskyld til alle jer, som har måttet bære konsekvenserne. Vi kan ikke gøre det skete om, og vi kan ikke garantere mod enkeltepisoder fremover, men vi kan tage fat på kulturen. Vi har været i gang et stykke tid, og det arbejde fortsætter, og vi vil tage Kvinfos anbefalinger med os i det arbejde, fortsætter han.

Ifølge undersøgelsen svarer niveauet hos De Radikale til, hvad undersøgelser fra andre dele af arbejdsmarkedet har vist.

Sofie Carsten Nielsen fortryder

I kølvandet skriver den radikale leder Sofie Carsten Nielsen på Facebook, at hun fortryder, at hun ikke bad Morten Østergaard om at trække sig noget før.

- Jeg forstår godt, at forløbet omkring Morten Østergaard har skabt vrede og usikkerhed. Personligt fortryder jeg i dag, at jeg ikke tidligere bad Morten Østergaard om at gå. Ikke mindst da det blev bizart, og han på Facebook skrev om sin samtale med sig selv om forløbet med Lotte Rod, skriver hun.

I sit opslag på Facebook skriver hun ikke noget om sin egen rolle i håndteringen af sager gennem tiden, men hun udsteder en generel beklagelse:

- Det er også en undersøgelse, der desværre viser, at vi gennem årene som partiorganisation i for mange tilfælde ikke har håndteret sagerne ordentligt. Derfor vil jeg på egne og Radikale Venstres vegne gerne sige undskyld.

Ritzau / ak

https://www.dknyt.dkartikel/rapport-mange-radikale-har-oplevet-seksuel-chikane