DK Nyt
Randzonehotline og zonebredde på plads

Randzonehotline og zonebredde på plads

Kommunerne kan nu henvise landmænd med spørgsmål om randzoner til Fødevareministeriet
4. JUL 2012 7.01

- Mange landmænd har stillet spørgsmål til loven, og hvordan den kommer til at virke ude på de enkelte bedrifter. De spørgsmål skal vi naturligvis svare på, og vi har derfor etableret et helt randzoneteam, der vil servicere landmændene med svar, informationer og hjælp inden loven træder i kraft 1. september, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S).

Der er yderligere informationer om randzoner på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, der opdateres løbende. Her kan man bl.a. læse om tidsplan for implementeringen, randzoneteamet, offentliggørelsen af kompensationskortet samt processen for korrektioner til kortet.

Bredden bliver 10 meter
Bredden på de kommende randzoner er nu også på plads. Efter grundige beregninger er NaturErhvervstyrelsen kommet frem til, at bredden på de obligatoriske randzoner, der skal udlægges omkring vandløb og søer, bliver 10 meter. På den måde bliver der udlagt i alt ca. 50.000 ha dyrkningsfrie randzoner.

Det betyder, at der fra den 1.september ikke må gødes, sprøjtes eller dyrkes i 10 meters afstand fra alle åbne vandløb og søer større end 100 m2. Randzonen er på den måde med til at sikre et bedre vandmiljø ved at reducere udledningen af kvælstof, fosfor og sprøjtegifte.

Det næste skridt i implementering af loven er offentliggørelse af kompensationskortet, der bruges som grundlag for udbetalingen af kompensation. Kompensationskortet vil blive offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside den 9. juli 2012. Derefter vil det blive muligt at indberette korrektioner til kortet.

ka

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/randzonehotline-og-zonebredde-paa-plads