DK Nyt

Randers søger investor til ny bydel

Et fælles selskab med investor og kommune skal bygge de første etaper af Flodbyen Randers.
27. APR 2021 13.00

RANDERS: Et bredt flertal i byrådet har nu vedtaget udbudsbetingelser og principper for et selskab, som skal stå for de første to etaper af Flodbyen Randers - en ny bydel, som ifølge planen skal samtænke boliger, trafik og klimasikring og opføres i etaper over de kommende cirka 50 år.

Arealudviklingsselskabet skal bestå af kommunen og en investor, som får ansvaret for at realisere de første to etaper, hvor der i alt forventes bygget omkring 170.000 etagemeter. Udbuddet ventes at blive offentliggjort i næste uge, oplyser kommunen.

Arealudviklingsselskabet kommer til at fungere på den måde, at kommunen skyder arealerne ind i selskabet, mens investoren kommer med kapital svarende til værdien af arealerne. Derefter får selskabet til opgave at byggemodne og videresælge de enkelte byggefelter. Enten til investeringspartneren, som får forkøbsret til visse byggefelter, eller til andre.

Randers Kommune vil eje 49 pct. af selskabet, mens investoren bliver ejer af 51 pct.

Selve udviklingen af de enkelte arealer vil ske efter helt normale procedurer, blandt andet med vedtagelse af lokalplaner og offentlige høringer.

Hidtil største i kommunen

- Det her er en helt unik chance for at investere i et af de mest ambitiøse byudviklingsprojekter i Danmark og det største i Randers Kommune nogensinde. Jeg ser frem til, at vi får nogle kvalificerede tilbud, så vi kan vælge den helt rigtige investor for Randers, siger borgmester Torben Hansen (S).

Kommunen vil blandt andet lægge vægt på bæredygtighed, lys og luft og adgang til vandet for alle i den nye bydel. Byrådet har tidligere vedtaget en udviklingsplan og 40 kvalitetskrav for Flodbyen.

- Der er lavet et utroligt grundigt forarbejde for Flodbyen. Vi står på et solidt fundament både i forhold til økonomi, tidsplan, betingelser og krav. Det fremgår tydeligt af udbudsmaterialet, at vi skal sikre en udvikling, som passer til Randers. Derfor vil der i bedømmelsen af tilbuddene blive lagt stor vægt på, at en mulig investor formår at vise, hvordan udviklingen kan ske i overensstemmelse med de planer og krav, som byrådet tidligere har vedtaget, siger Christian Brøns (V), som er formand for kommunens udviklingsudvalg.

Hele projekt Flodbyen Randers dækker 59 hektar landjord tæt på midtbyen, og visionen er, at det skal forbinde den eksisterende midtby med vandet og naturen langs Gudenå gennem byen til Randers Fjord. Planen er også at flytte Randers Havn længere mod øst og at etablere en klimabro, som kan aflaste trafikken i midtbyen og bidrage til at klimasikre mod fremtidige oversvømmelser.

Se mere om projektet her.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/randers-soeger-investor-til-ny-bydel