DK Nyt

Rammerne for OK21 lagt fast med forlig på statens område

Kort, effektivt og fredeligt overenskomstforløb kridter banen op for de kommunale og regionale områder. Coronaen koster på lønnen.
8. FEB 2021 9.27
TEMA: OK21

Rammen for den kommunale overenskomstfornyelse er lagt fast på 6,75 pct. over tre år, efter at forhandlerne på det statslige område i weekenden landede et overenskomstforlig på det niveau. Konkret er der 4,42 pct. til lønregulering, mens resten går en til seniorbonus for over-62-årige, kompetenceløft og diverse andre indsatser.

I sammenligning med forløbet ved OK18 har den statslige del af OK21 været både kort, effektiv og fredelig denne gang. I 2018 kom det statslige område i hus som det sidste, efter at det regionale område utraditionelt var det første til at få brudt det dødvande, forhandlingerne på det offentlige område dengang befandt sig i.

Det er ellers en årelang kutyme, at det statslige område lægger ud med et forhandlingsresultat, som de kommunale og regionale områder derefter tager bestik af, og efter en pause i det mønster ved OK18 er OK21 nu tilbage i det spor. FOA-formand Mona Striib, der er formand for Forhandlingsfællesskabet og dermed lønmodtagersidens chefforhandler på det kommunale område, er ikke udpræget tilfreds med de rammer, der dermed er givet.

- I mine øjne var der råd til mere. Desværre har coronakrisen fået de statslige arbejdsgivere og Skatteministeriet til at antage et meget pessimistisk syn på lønudviklingen. Jeg ved, at man fra lønmodtagersiden har kæmpet en brav kamp for at presse arbejdsgiverne op under forhandlingerne. Men fakta er, at det ikke ser prangende ud, siger hun i en udtalelse.

Ikke-økonomiske forbedringer som supplement

Bemærkningen om coronaen henviser til den økonomiske usikkerhed, som epidemien og nedlukningerne medfører i overenskomstperioden, og som derfor har lagt en dæmper på forhåbningerne til lønudviklingen, uanset forhåndsparoler om det modsatte. Det vil få lønmodtagersiden til at jagte ikke-økonomiske forbedringer som supplement til den fastlagte ramme.

Hvad den angår, er det statslige områdes seniorbonus "et godt afsæt til en mere positiv diskussion af seniorvilkårene på kommunale og regionale område", siger Mona Striib. Seniorbonussen på det statslige områder giver 0,8 pct. på lønnen til over-62-årige, som i stedet kan veksle det til to fridage eller ekstra pension.

Weekendens statslige overenskomstforlig blev indgået med  Centralorganisationernes Fællesudvalg og Akademikerne, og fagforeningerne under disse skal nu forhandle særskilt om særlige forhold på hvert deres område. Resultaterne sendes til afstemning og godkendelse hos de faglige organisationer, så de nye overenskomster kan træde i kraft med virkning fra 1. april og tre år frem.

Se faktaark for det statslige overenskomstforlig og forligsteksterne for Centralorganisationernes Fællesudvalg og Akademikerne.

https://www.dknyt.dkartikel/rammerne-for-ok21-lagt-fast-med-forlig-paa-statens-omraade