DK Nyt
Råvaremangel - trussel eller vækstmulighed?

Råvaremangel - trussel eller vækstmulighed?

Kobbertyverier er et af symptomerne på en tiltagende råvaremangel. Miljøministeren og andre debattører kommer med løsningsforslag på AGORA
15. MAR 2012 15.20

Af Camilla Boyhus Madsen [email protected]

EU Kommissionen har lavet en liste over 14 kritiske råstoffer. Det vil sige råstoffer, hvis naturlige depoter udløber indenfor de næste 20-50 år, hvoraf nogle er tæt på umulige at substituere.

RenoSams direktør, Jacob Hartvig Simonsen, udfolder problemets omfang i sit indlæg på AGORA:

- I 2050 er vi 9 milliarder mennesker på jorden, der vil efterspørge alle de forbrugsgoder vi har i dag, og mange flere. Hvis vi ikke har adgang til vitale ressourcer vil vores fremtidige muligheder for velstand, vækst og udvikling fordufte. Hvis vi fortsætter som i dag vil kobberressourcen være brugt op om cirka 30 år. Zinkressourcen vil slippe op om 20-25 år og fosforressourcen vil slippe op om cirka 50 år. Vores store fælles udfordring er derfor at finde ud af, hvordan vi får lukket kredsløbet af ressourcer.

Seniorrådgiver hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Per Kalvig understreger, at mange af de knappe råvare ikke er bare nogle vi kan undvære, da de udgør en essentiel del af vores moderne dagligdag:

- I disse år oplever vi, at nye teknologier efterspørger nye metaller (de sjældne jordarter - REE) - råstoffer som er helt nødvendige til fremstilling af eksempelvis computere, mobiltelefoner, hybridbiler, solceller og vindmøller og megen anden højteknologi.

Mere genanvendelse
Det er derfor tvingende nødvendigt, at der findes nye og innovative løsninger. Chefkonsulent hos DI, Svend-Erik Jepsen foreslår:

- En vej er at sikre en bedre og højere kvalitet i vores genanvendelsessystemer. De sjældne råvarers funktion skal bevares gennem genanvendelsessystemet. Det vil sige, at vi skal arbejde for, at 'down-cycling' ikke fjerner vigtige ressourcer fra værdikæden ved for eksempel at indsmelte dem i andet materiale.

Miljøminister Ida Auken skriver i sit indlæg, at råvaremanglen er et af de problemer, der tages meget seriøst i den igangværende proces med at udvikle en ny ressourcestrategi for Danmark.

Hun giver nogle konkrete bud på tiltag, der kan bidrage til at bremse den negative udvikling:

- Vi skal i ressourcestrategien se på at udnytte næringsstoffer i det organiske affald fra husholdninger og servicesektoren, udsortere farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald, øge genanvendelsen af elektronikaffald og papir og helt generelt skabe mere egentligt genanvendelse.

Hvordan forhindrer vi, at Danmark løber tør for de kritiske råstoffer i nærmeste fremtid?

Deltag i debatten her

Foto: http://www.flickr.com/photos/hisgett/with/3365087837/

 

https://www.dknyt.dkartikel/raavaremangel-trussel-eller-vaekstmulighed