DK Nyt
Pumper milliarder fra undergrunden

Pumper milliarder fra undergrunden

Frem til 2015 ventes staten årligt at få mellem 23 og 30 mia. kr. i indtægter fra Nordsøen
16. JUN 2011 9.46

Statens indtægter fra Nordsøaktiviteterne blev i 2010 på ca. 23,7 mia. kr. Det er et fald på knap fire pct. i forhold til resultatet i 2009, bl.a. som følge af lavere olieproduktion i 2010, som ikke blev opvejet af en højere oliepris. Med en oliepris på omkring 110 $/tønde kan staten frem til 2015 forvente indtægter fra Nordsøen i størrelsesordenen 23 - 30 mia. kr..

Det fremgår af Energistyrelsens årsrapport "Danmarks olie- og gasproduktion og udnyttelse af undergrunden 2010", der netop er offentliggjort. Set i forhold til indtjeningsår fik staten 61 pct. af det samlede overskud fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen i 2010.

Med en samlet indvinding på 14,2 mio. m3 blev olieproduktionen i 2010 ca. seks procent mindre end året før. Tilsvarende er produktionen af salgsgas faldet med knap tre pct. til 7,1 mia. Nm3.

Selvom olieproduktionen er faldet ca. 1/3 siden 2004 og produktionen af salgsgas er reduceret med 25 pct. siden 2005, kan Danmark regne med at fastholde sin status som nettoeksportør af olie og naturgas i ca. 10 år endnu. I Energistyrelsens opdaterede 20-årsprognose, baseret på opgjorte reserver og de risikovejede betingede ressourcer, ventes den danske olieproduktion at overstige det forventede forbrug frem til og med 2019. Tilsvarende vil produktionen af gas overstige det indenlandske forbrug frem til og med 2021.

Rapporten "Danmarks olie- og gasproduktion og udnyttelse af undergrunden 2010" kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk. Her findes også yderligere temaartikler om olie- og gasaktiviteterne i Danmark i 2010.

cgt

https://www.dknyt.dkartikel/pumper-milliarder-fra-undergrunden