DK Nyt
Psykiatrien skal være åben og gennemsigtig

Psykiatrien skal være åben og gennemsigtig

Politikerne i Region Hovedstadens Psykiatriudvalg vil have bedre information fra psykiatrien fremover
27. JUN 2012 6.32

HOVEDSTADEN: Region Hovedstadens Psykiatri- og Socialudvalg har tirsdag den 26. juni holdt et ekstraordinært møde om overmedicinering i psykiatrien med udspring i Psykiatrisk Center Glostrup. Og udvalgsmedlemmerne er tilfredse med, at en arbejdsgruppe får til opgave at se på, hvordan der kan sikres tilstrækkeligt åbne og gennemsigtige kommunikationsveje fra centerniveau i psykiatrien og hele vejen op til det politiske niveau i Region Hovedstaden.

- Vi holder fast i den kurs på psykiatriområdet, som regionsrådet har udstukket. Men vi kan ikke tillade konsekvent overmedicinering som en del af behandlingen, og det signal skal sendes ud til alle i psykiatrien, siger Arly Eskildsen (SF).

Rækken af igangværende initiativer og undersøgelser er:

  • Nedsættelse af en primært ekstern ekspertgruppe bl.a. med repræsentanter fra somatikken og de fire øvrige regioner m.fl., hvor koncerndirektør Katja Kayser er formand. 
  • En undersøgelse af brugen af en række antipsykotiske præparater samt det beroligende middel midazolam i hele Region Hovedstadens Psykiatri.
  • En gennemgang af patientjournaler for at undersøge om patienter har været udsat for unødig risiko i behandlingen med den antipsykotiske medicinolanzapin.
  • Et midlertidigt loft for doseringen af antipsykotisk medicin.

bi

https://www.dknyt.dkartikel/psykiatrien-skal-vaere-aaben-og-gennemsigtig