DK Nyt

Penge på vej:
Psykiatrien skal styrke samarbejdet med frivillige organisationer

KORT NYT7. SEP 2020 7.08

SYDDANMARK: Projektet 'Fremskudt funktion', der er et tværsektionelt samarbejde mellem psykiatrisygehuset og 22 syddanske kommuner, har hen over sommeren indgået samarbejdsaftaler med fem frivillige organisationer. Aftalerne skal styrke indsatsen for børn og unge med henblik på at undgå, at de ender i mistrivsel. 

Organisationerne får midler til allerede eksisterende frivillige tilbud og midler til at udarbejde nye tilbud. Det kan være tilbud, der involverer frivillige, men også støtte til kontingent og udstyr til eksempelvis sportsaktiviteter. Tilbuddene skal tage udgangspunkt i forebyggelse af  mistrivsel i forbindelse med angst og depression, ensomhed, koncentrationsbesvær og emotionelle forstyrrelser. 

Pengene uddeles til større etablerede organisationer, som dækker bredt i regionen. Derudover uddeles der midler til lokale initiativer i de kommuner, hvor de større organisationer ikke er til stede, og hvor der mangler frivillige tilbud i målgruppen. 

Læs mere om tilbuddet her.

rbr

https://www.dknyt.dkartikel/psykiatrien-skal-styrke-samarbejdet-med-frivillige-organisationer