DK Nyt
Psykiatri-afdeling i Vejle måske som OPP

Psykiatri-afdeling i Vejle måske som OPP

Region Syddanmark undersøger Psykiatrisk Afdeling Vejle som OPP-projekt - og kan stadig nå at ombestemme sig
31. JAN 2012 9.12

SYDDANMARK: Vejle i 2016. En moderne hvid bygning har rejst sig ved siden af byens mere end 125 år gamle sygehus, som med sin hvide silhuet er et af Vejles vartegn. 'Psykiatrisk Afdeling Vejle', står der over indgangen. På et mindre skilt ved bygningens indgang kan man læse, at bygningen er ejet af et landskendt pensionsselskab. Udenfor er et par gartnere i gang med at beskære buske og slå græs. Indenfor tager det regionsansatte fagpersonale venligt imod patienterne.

Umiddelbart er der ikke noget usædvanligt ved ovenstående billede. Og så dog. Skiltet ved bygningens indgang, der fortæller, at den er ejet af et pensionsselskab, skiller sig ud. Sådan kan virkeligheden om fire år komme til at se ud, efter regionsrådet mandag 30. januar 2012, i enighed traf beslutning om at undersøge muligheden for at opføre en ny Psykiatrisk Afdeling i Vejle som et såkaldt OPP-projekt (Offentligt Privat Partnerskab), hvor en privat bygherre står for både projektering og finansiering af nybyggerier, som det offentlige efterfølgende benytter.

Vil fremskynde byggeri mindst tre år
Selve byggeprojektet forventes at løbe op i godt 400 mio. kr. Og netop byggerier i den størrelsesorden vurderes som egnet til OPP-projekt.

Et enigt regionsråd besluttede i 2007 at opføre en ny Psykiatrisk Afdeling i Vejle. På det tidspunkt forventede regionen at modtage penge fra regeringens kvalitetsfond til byggeriet og satte derfor ikke penge af til projektet i anlægsbudgettet. I januar 2011 stod det imidlertid klart, at der ikke kom statslige midler til projektet. I stedet skulle regionen finde midlerne i eget anlægsbudget. De midler er dog reserveret til andre byggerier til og med 2014. Hvis Psykiatrisk Afdeling Vejle skal opføres for egne midler, kan der derfor tidligst ske indflytning i 2019.

Bygning først, kroner bagefter
En fordel ved det offentligt-private samarbejde er, at det offentlige ikke behøver at vente med at bygge, til finansieringen er på plads. I stedet overlades udgifterne under selve byggefasen til det private selskab, som fx kan være et entreprenør- eller et pensionsselskab. Nøjagtigt som mange danskere oplever det, når de får bygget parcelhus, sker afregningen først, når byggeriet står færdigt som aftalt, og det offentlige rykker ind i bygningen enten som nye ejere eller blot som lejere.

En anden fordel er, at bygherren vil være mere tilbøjelig til at overholde tidsplanen for byggeriet, ligesom incitamentet til at levere en bygning af høj kvalitet vil være høj, når den private part efterfølgende selv skal stå for vedligeholdelsen af bygningerne i 20-30 år til en på forhånd aftalt pris.

Med regionsrådets beslutning om at undersøge muligheden for at opføre Psykiatrisk Afdeling Vejle som OPP-projekt vil næste skridt være at nedsætte en projektorganisation, der sammen med Syddansk Sundhedsinnovation og eksterne rådgivere i løbet af i år udarbejder det foreløbige udbudsmateriale. Materialet skal indgå i den konkurrenceprægede dialog i 2013 med en række prækvalificerede OPP-selskaber. Projektorganisationen vil desuden lave en markedsanalyse af ejerskabs- og finansieringsmodeller.

Udbudsmateriale og markedsanalyse vil blive behandlet i regionsrådet i slutningen af i år. Hvis totaløkonomien i OPP-projektet viser sig for ugunstig, kan regionsrådet stadig nå at ombestemme sig.

Der reserveres lige knap en million kroner til projektering i år og herefter årligt frem til og med 2016.

 

https://www.dknyt.dkartikel/psykiatri-afdeling-i-vejle-maaske-som-opp