DK Nyt

Privatskoler har kommunal modstand

Kommunerne forhindrer ofte initiativtagerne til at oprette nye fri- og privatskoler i at købe de gamle skolebygninger eller bygge nye
KORT NYT23. MAR 2012 14.02

Derudover kan kommunerne finde på at vente med at træffe afgørelsen i sager om skolelukninger, til fristen for at tilmelde en ny fri- eller privatskole er overskredet.

Det viser en ny undersøgelse, Altinget har foretaget blandt de seneste fem års fri- og privatskoleinitiativer. Det er både fri- og privatskoler, som er blevet oprettet, og initiativgrupper, hvor det ikke lykkedes at komme i gang, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

I undersøgelsen svarer 20 ud af 46 svarpersoner, at de har mødt modstand fra kommunen i forbindelse med oprettelsen af skolen. Dansk Friskoleforening har tidligere i skarpe vendinger kritiseret kommunernes modstand mod nye fri- og privatskoler, og den nye undersøgelse bekræfter formand Ebbe Lilliendal i, at der er et problem.

- Kommunerne forsøger i højere og højere grad at spænde ben for nye skoleinitiativer. Det så vi slet ikke i samme målestoksforhold for 15-20 år siden, hvor der var en meget bedre dialog mellem initiativgrupperne og kommunerne, siger han til Altinget.

lcl

https://www.dknyt.dkartikel/privatskoler-har-kommunal-modstand