DK Nyt
Positive resultater på sygehusene

Positive resultater på sygehusene

Den store udfordring er nu at lære af de dygtigste, mener indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V)
30. MAJ 2011 11.55
Det går fremad på de danske sygehuse. Men der er stor forskel på resultaterne fra sygehus til sygehus, og det viser, at der er plads til forbedring. Den store udfordring er nu at lære af de dygtigste, mener indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.
  • Flere og flere behandlinger klares ambulant, helt præcis 41,7 pct.
  • Perioden, patienten er på sygehus bliver kortere og kortere, i dag i gennemsnit kun 4 dage.
  • Færre og færre må indlægges igen, i dag er kun 9,4 procent af alle indlæggelser genindlæggelser.

Det er de tre helt markante positive resultater i den analyse af udviklingen på de danske sygehuse, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet nu offentliggør. Undersøgelsen omfatter udviklingen i ambulant behandling, indlæggelsestid og akutte genindlæggelser på sygehusene i perioden 2008-2010.

- Resultaterne er meget glædelige og viser, at vi er på rette vej. Flere ambulante behandlinger og kortere indlæggelsestid betyder større tilfredshed hos patienterne og klare besparelser for regionerne. Færre genindlæggelser er et tegn på, at der nu bliver taget bedre hånd om den enkelte patient på sygehusene, siger Bertel Haarder.

Store forskelle
Undersøgelsen, som udgives i pjecen 'Øget fokus på de gode resultater og bedste praksis på sygehusene', viser også, at der er store forskelle fra sygehus til sygehus og fra region til region. F.eks. er der en forskel på 30 procentpoint i andelen af ambulant behandling mellem sygehusene. De store forskelle gælder også for indlæggelsestider og genindlæggelser.

- Der er grund til at rose regionerne for de fine fremskridt de seneste år. Men vi er også nødt til at stille krav om, at de bliver bedre til at lære af hinanden. En af vejene frem for de danske sygehuse er at lære af den bedste praksis. Jeg vil derfor opfordre alle beslutningstagere i regionerne og på sygehusene til at tage fat i disse resultater. De store forskelle fortæller nemlig, at der er masser af plads til forbedringer. Og det er netop meningen med at bruge kræfter på disse undersøgelser og sammenligninger. Vi skal lære af hinanden, lære af de bedste. Alt sammen til gavn for patienterne, siger Bertel Haarder.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/positive-resultater-paa-sygehusene