DK Nyt
Politikere overser værdi af praktiske fag

Politikere overser værdi af praktiske fag

Folkeskolen har mange gode erfaringer med praktiske og musiske fag. Men fagene mangler bevågenhed blandt kommunalpolitikere, viser undersøgelse
13. JAN 2012 9.22

De praktiske og musiske fag i folkeskolen nyder høj status blandt elever og forældre, men der er begrænset opmærksomhed omkring fagene på kommunlat niveau. Det viser en ny rapport, som Anvendt Kommunal Forskning (AKF) har lavet sammen med og Danmarks Pædagogiske Universitet for Ministeriet for Børn og Undervisning.

Rapporten er en kortlægning, som opdaterer viden om de praktiske/musiske fags status og vilkår i folkeskolen.

Kortlægningen viser bl.a., at mens der generelt er begrænset politisk opmærksomhed på fagene på kommunalt niveau, så bliver de på skoleniveau prioriteret relativt højt.

Fagene omfatter idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab og valgfag. Undersøgelsen er gennemført i perioden juni til oktober 2011. De områder, som undersøgelsen kortlægger, er: rammebetingelserne, pædagogisk praksis, evaluering og læring samt kvalitetsudvikling i de praktiske/musiske fag.

Stor opbakning fra forældre
Nogle af de forhold, der vurderes mest positivt, er dels graden af opbakning fra forældrenes side til fagområdet, dels vurderingen af at de praktiske/musiske fag kan bidrage positivt til læring i andre fag. Ifølge størstedelen af skolelederne har de praktiske/musiske fag samme status og synlighed som andre fag på skolen, mens en betydelig andel af lærerne er uenige i dette.

Kortlægningen viser desuden en betydelig forskel på det samlede timetal i de praktiske/musiske fag i hele grundskoleforløbet. Således er det samlede timetal markant større i Norge og Finland sammenlignet med Danmark og Sverige.

krn

 

https://www.dknyt.dkartikel/politikere-overser-vaerdi-af-praktiske-fag