DK Nyt

Politiet stopper lækagesag i Billund

Politiet vurderer bl.a., at selv om den lækkede rapport lå på en lukket dagsorden, er den ikke fortrolig i strafferetslig forstand

BILLUND: Billund Kommune har fået et brev fra Sydøstjyllands Politi, der meddeler, at de standser efterforskningen af den såkaldte lækagesag, oplyser kommunen.

Kommunen indgav den 23. december 2011 en politianmeldelse om overtrædelse af forvaltningslovens § 27, som er brud på tavshedspligten.
Anmeldelsen skete konkret, fordi en rapport, der var en del af et lukket byrådspunkt i en personsag om børne- og kulturdirektør Erik Holm, var lækket til Vejle Amts Folkeblad.

Lækket var en af flere fra lukkede punkter i Billund Kommune gennem en periode, og det fik økonomiudvalget til at indgive politianmeldelse.

- Vi har fået meddelelsen om, at Østjyllands Politi standser efterforskningen, da de ikke mener der er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart, siger borgmester Ib Kristensen VV)

To spørgsmål på spil
Østjyllands Politi begrunder blandt andet deres afgørelse med at, selv om rapporten lå på en lukket dagsorden, er den ikke fortrolig i strafferetslig forstand.

- Vi har fire uger til eventuelt at anke afgørelsen. Vi tager nu kontakt til KL for at søge vejledning inden vi træffer en beslutning, siger borgmester Ib Kristensen.

For Billund Kommune handler overvejelserne om to ting. Dels om man mener politiets afgørelse i den konkrete sag er forkert. Men også om, hvad konsekvensen i forhold til lukkede punkter i øvrigt kan være, hvis afgørelsen tages til efterretning.

Kun nogle få embedsmænd samt samtlige 25 byrådspolitikere havde haft adgang til rapporten i personsagen.

ka

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/politiet-stopper-laekagesag-i-billund