DK Nyt

Plejehjem og børnehave dør om dør - kombineret fra byggestart

Som første kommune i Danmark opfører Vejle en børnehave og et plejehjem sammen. De to institutioner skal tænkes sammen fysisk, indholdsmæssigt og ledelsesmæssigt - til gavn for børn og ældre.

VEJLE: I børnehave på et plejehjem! Det er vejen frem og giver masser af livskvalitet for kommunens ældste og yngste borgere. I hvert fald ifølge byrådet i Vejle Kommune, der har besluttet, at det kommende plejecenter og den kommende børnehave i Gauerslund ved Vejle skal ligge på samme område og har afsat 237 mio. kr. til projektet.

Og det er der mange gode grunde til, lyder det fra Kenneth Fredslund Petersen (DF), formand for Seniorudvalget, og Torben Elsig-Pedersen (R), formand for Børn- og Familieudvalget: 

- Der har det seneste år været mange tv-udsendelser og undersøgelser, som handler om gode fællesskaber på tværs af generationer, om hvordan de ældre bliver gladere, spiser mere og sover bedre, når de er sammen med børn, og om hvordan de mindste vokser i de ældstes samvær, fordi de bliver set og hørt.

- Også i Vejle har vi på forskellig vis inddraget besøg fra børn og med god succes. Men nu går vi hele vejen. Nu skal børnene og de ældre ikke kun være besøgsvenner, men være en naturlig del af hinandens hverdag. Det bliver mere spontant, hvis de bor dør om dør. Det er godt for begge parter, siger de to udvalgsformænd, der er glade for den store politiske vilje til at føre den ambitiøse plan ud i livet. 

Vejle Kommune er således den første kommune, der bygger efter denne løsningsmodel, og de to udvalg er i fuld gang med at finde ud af, hvilke fordele der er ved at være fælles i stedet for hver for sig.

Fælles legeplads
Det er dog kun en fordel at starte helt forfra og samtænke de to enheder fra start. Det mener i hvert fald Simon Tang, daginstitutionsleder og initiativtager til TV 2-dokumentarserien 'Børnechok på Plejehjem', hvor 12 børnehavebørn fra Holstebro i to uger flyttede ind på et plejehjem:

- Det giver en masse fordele - ikke bare når de fysiske rammer skal planlægges, så de to målgrupper kan mødes spontant og på fællesområder. En legeplads kan f.eks. sagtens indrettes til begge målgrupper. Men også når man skal rekruttere medarbejdere og ledere til stedet. Alle er med fra begyndelsen og med på ideen, siger Simon Tang til komunen.

På baggrund af forsøget i Holstebro er han stor fortaler for at bygge børnehave og plejehjem klos op ad hinanden og derfor også sikker på, at Vejle får Danmarks bedste plejehjem og børnehave.

Der er tidligere bevilliget 207 mio. kr. til et nyt plejecenter i Gauerslund, og i budgetforlig 2020 30 mio. kr. til en ny daginstitution i bydelen på grund af stor vækst i området. Plejehjemsdelen kommer til at bestå af tre selvstændige boenheder med 25-26 boliger i hver. Her skal de ældre bo og have deres hverdag og fællesområder. Derudover skal der være et aktivitetscenter, og få meter fra plejehjemmet skal børnehaven placeres, så børnene og de ældre på tæt hold vil kunne følge og være del af hinandens hverdag. 

Det nye byggeri skal stå klart i 2023, og fra nu og frem til indflytningen vil Vejle Kommune arbejde med, hvordan de to enheder bedst muligt kan tænkes sammen - både indholdsmæssigt, fagligt og ledelsesmæssigt - så de to målgrupper får størst mulig gavn af hinanden.

ka

Holstebro Kommune har tidligere på året lavet et forsøg med at lade børn og ældre dele dagligdag. Abonnenter på kommunen.dk kan læse om erfaringerne her.
 
 
 

https://www.dknyt.dkartikel/plejehjem-og-boernehave-doer-om-doer-kombineret-fra-byggestart