DK Nyt
Plejehjem får flot vurdering af Sundhedsstyrelsen

Plejehjem får flot vurdering af Sundhedsstyrelsen

På 119 ud af 892 plejecentre var kvaliteten så høj, at embedslægerne vurderer, at der ikke er brug for tilsyn i 2011

Det viser rapporten fra det årlige plejehjemstilsyn fra Sundhedsstyrelsen.

- Det glæder mig, at rapporten viser, at der er en klar forbedring på mange områder, og at det går godt med de fleste indsatsområder. Men vi kan også konkludere, at der er områder, hvor vi fortsat skal skærpe vores fokus for at højne kvaliteten, siger Anny Winther (V), formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg.

Få fejl og mangler
Ud af de 892 plejecentre, der blev sat under lup, fandt tilsynet på 8 pct. af centrene alvorlige fejl og mangler, mens der hos 63 pct. blev konstateret fejl og mangler med risiko for patientsikkerheden.

Endelig var det kun mindre end én procent af plejecentrene, der fik alvorlig kritik.

- Fejl og mangler skyldes bl.a., at der fortsat er faglige udfordringer med medicinhåndteringen. Det er fx svært at koordinere indsatsen omkring medicinhåndteringen, fordi der er mange aktører inde over, fx egen læge, sygehus og hjemmesygepleje. Vi ser derfor frem til, at vi snart kan benytte det fælles elektroniske medicinkort, som sikrer, at alle aktører har adgang til de samme informationer om den ordinerede medicin, siger Anny Winther.

En fjerdedel får kvalitetstempel
I den aktuelle afrapportering fremgår det, at der er 119 plejecentre, der er udtaget til først at få tilsyn igen i 2012. I 2010 var det 139 plejecentre, der kunne få lov at springe tilsynet over, fordi de i 2009 kunne dokumentere en meget høj kvalitet i indsatsen.

- Dermed kan vi konstatere, at 25 pct. af alle plejecentre nu kan bryste sig med det særlige kvalitetsstempel fra embedslægerne. Det resultat kan vi kun være meget tilfredse med, siger Anny Winther.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3227774035/sizes/z/in/photostream/

lcl

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/plejehjem-faar-flot-vurdering-af-sundhedsstyrelsen