DK Nyt
- Pengene er der - giv os lov at bruge dem på dobbeltdiagnoser

- Pengene er der - giv os lov at bruge dem på dobbeltdiagnoser

REGIONERNES GENERALFORSAMLING Dobbeltdiagnosticerede borgere - psykiatriske patienter med misbrug - var på mange delegeredes dagsorden. Flere pegede på det oplagte at bruge de 100 mio. kr. fra regionernes behandlinger udover 2010-budgettet. Men de må bare ikke bruges på drift
14. APR 2011 16.47

Af Knud Abildtrup

AALBORG: En bestemt sum i den regionale økonomi fik en vis opmærksomhed fra flere regionspolitikere i debatten på Danske Regioners generalforsamling i Aalborg: 100 millioner, som regionerne har indkasseret ekstra for behandlinger foretaget i 2010.

100 millioner, som kommunerne samlet må betale til regionerne i den såkaldte medfinansiering, der for tiden udgør 10 pct. En ekstra-betaling, der for flere kommuner iøvrigt er kommet særdeles ubelejligt.

100 millioner, som regeringen i de nuværende aftaler ikke tillader regionerne at bruge på drift - i en politisk bestræbelse på at hindre regionerne i at udvide driften. Og som dermed blot ryger i de respektive regionskasser, der f.eks. har rigeligt med anlægsudgifter at se til i denne tid..

100 millioner, som flere regionspolitikere nu appellerer til at måtte bruge på problemet, som kommuner og regioner for tiden er blevet bedt om at samarbejde om: Misbrugerne, der også har en psykiatrisk diagnose, men som falder mellem to stole:

Kommunerne kritiserer regionerne for ikke at ville behandle psykiatriske patienter, hvis de har et misbrug. Og regionerne kritiserer kommunerne for at afvise misbrugere, der også er i psykiatrisk behandling.

Flere kilometers afstand
Ord som gråzone og kastebold gik igen, da temaet vendte tilbage, og især flere hovedstadspolitikere tog sagen op:

Kirsten Lee (R) pegede på de 100 millioner, 'vi ikke må bruge'. Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) talte for at bruge dem, og Arly Eskildsen (SF) mente, at de patienter falder mellem to stole, der står med flere kilometers indbyrdes afstand:

- Der er brug for ern hurtig udredning, en placering af ansvaret og så må økonomien DUT'es, så pengene følger opgaven.

Triplediagnoser
Birgitte Kjøller Petersen (SF) kaldte det fuldstændig indlysende, at de penge, der ikke kan gå ind i driften, må kunne gå ind og forbedre forholdene i den omdiskuterede gråzone, hvor begge parter har interesse i en indsats.

Hun uddyber over for dknyt, at hun kun kan se det som kommunernes interesse, at pengene kan bruges på tværgående samarbejder netop på dobbeltdiagnose-området, fordi det bl.a. handler om at undgå dyre genindlæggelser

Mette Valentin (SF) fra Syddanmark tilføjede, at der ikke blot er tale om dobbelt- men triplediagnoser, fordi flere i denne gruppe altså også får somatiske sygdomme, og alt i alt højere dødelighed:

- Den her gruppe borgere har ingen stærk interesseorganisation, det er vi politikeres ansvar. Jeg foreslår oprettelse af et center, der har særlig opmærksomhed på dem - den nuværende indsats kan vi ikke være bekendt. 

Formand Bent Hansen (S) stillede i udsigt, at der inden sommer kommer et udspil fra Danske Regioner, hvor hele det psykiatriske område highlightes. Og det forlyder, at kvalitetsbegrebet dermed også skal vinde mere indpas på det område, som flere delegerede også - endnu en gang - beklagede, ikke hører direkte under finansloven, men finansieres via satspuljemidler.

https://www.dknyt.dkartikel/pengene-er-der-giv-os-lov-at-bruge-dem-paa-dobbeltdiagnoser