DK Nyt
Patienter skal hjælpe med at designe efteruddannelsen for sundhedspersonalet
Nu skal patienterne inddrages som eksperter i eget liv, når Region Hovedstaden inviterer dem med i udviklingen af kompetenceudviklingsforløbet BRO. Foto: Colourbox

Patienter skal hjælpe med at designe efteruddannelsen for sundhedspersonalet

Patientinddragelsen sker som led i Region Hovedstadens interne uddannelsespolitik

HOVEDSTADEN: I erkendelse af, at patienterne er eksperter i eget liv, inviterer Region Hovedstaden patienterne med i udviklingen af kompetenceudviklingsforløbet BRO (Brugerinddragelse, Relationer og Overgange) som er et efteruddannelsesforløb til sundhedspersonalet fra regionens hospitaler og kommuner.

Formålet med BRO-forløbet er, at patienten skal få oplevelsen af at være ekspert i sit eget liv og opleve en sammenhæng og kontinuitet i hele behandlingsforløbet.

- Tidligere har der manglet et tydeligt patientperspektiv. Der er blevet gjort en masse i arbejdet for os patienter, men ikke med os patienter, og derfor har indsatsen ikke været målrettet nok. Overordnet føler jeg ikke selv, at jeg er blevet mødt som patient i sundhedssystemet, men snarere som en sygdom. Der er ikke på tilstrækkeligt niveau blevet taget hensyn til mine ønsker, og det håber jeg, at BRO-forløbet kan være med til at ændre på, siger Jette Bay, der er brugerrepræsentant for Scleroseforeningen og selv lider af sclerose og diabetes.

Sidder med højt oppe
Jette Bay mener, at det er vigtigt, at regionen får øjnene op for den værdi, der er i at inddrage patienterne lige fra starten, så der ikke senere hen opstår situationer, hvor forløbet besværliggøres ved at skulle ændres eller rettes til.

- Det er første gang i Region Hovedstadens historie, at vi patienter sidder med så højt oppe på det organisatoriske plan, og det er helt fantastisk, siger hun.

Konkret betyder patientinvolveringen, at man i planlægningen af BRO-forløbet har bedt tre repræsentanter fra forskellige patientforeninger om at deltage i projektgruppen, der står bag.

- Vi har en stærk og ambitiøs uddannelsespolitik her i regionen, der understøtter og udvikler morgendagens sundhedsvæsen, så vi skaber den bedst mulige patientbehandling. Med BRO har vi haft et stort ønske om at få patienterne så tæt på beslutningsrummet som muligt. Deres stemme har været afgørende for at skabe de bedste betingelser for en uddannelse, der ønsker at træne deltagerne i at inddrage, lytte til og anerkende patienterne og borgerne som vigtige samarbejdspartnere i behandlingen, siger Marianne Stendell (S), som er formand for Region Hovedstadens udvalg for fremtidens uddannelse og forskning.

Skal deles om blodprøver
Første BRO-forløb starter op på Herlev Hospital samt i Furesø, Egedal, Ballerup og Herlev Kommuner. Deltagerne, som oftest er sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, deltager i det fælles BRO-forløb. Her lærer de med og om hinanden med fokus på blandt andet, hvordan indlæggelser, udskrivelser og visitation af regionens ældre medicinske patienter kan styrkes, at genindlæggelser forebygges, og at patienterne oplever at blive inddraget i egen plan og behandling. Deltagerne lærer blandt andet om metoder i brugerinddragelse.

Jette Bay har arbejdsgangene i sundhedssystemet tæt inde på livet, og derfor kan hun bidrage med erfaringer fra sit eget liv, når projektgruppen bag BRO mødes.

- Mine blodårer er blevet ødelagt, fordi jeg fået taget så mange blodprøver på forskellige afdelinger, der ikke samarbejder med hinanden. Min egen læge har heller ikke adgang til mine blodprøvesvar, hvilket skaber en sektorovergangsproblematik. Så både for min og for sundhedsvæsnets egen skyld, ville det være en god ide, hvis afdelingerne deltes om blodprøvesvarene. Det er blot et eksempel ud af mange, jeg som patient kan bidrage med til BRO-forløbet, siger Jette Bay.

tsp

https://www.dknyt.dkartikel/patienter-skal-hjaelpe-med-at-designe-efteruddannelsen-for-sundhedspersonalet