DK Nyt
Partnerskab skal skaffe flere unge i byggefagene

Partnerskab skal skaffe flere unge i byggefagene

Roskilde Kommune indgår 1. marts en samarbejdsaftale med Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole og UU-Roskilde gældende for to år – frem til 1. marts 2014

ROSKILDE: Parterne ønsker med aftalen at etablere et samarbejde, der skal bidrage til at flere af de unge fra Roskilde Kommune, der påbegynder en uddannelse indenfor byggefagene, finder en praktikplads.

De involverede parter spiller alle en rolle i forhold til praktikpladsproblematikken.

Aftalen indebærer at der oprettes praktikforløb indenfor den kommunale byggesektor.

Det er en stolt og tilfreds borgmester, Joy Mogensen (S), der glæder sig til det fremtidige, etablerede samarbejde mellem parterne.

- Med samarbejdsaftalen skabes der praktikforløb til gavn for Roskildes unge mennesker. Desuden styrker samarbejdsaftalen muligheden for at unge ledige indenfor bygge- og anlægsområdet kan finde job via Dansk Byggeris medlemsvirksomheder. Aftalen har derud over også det sigte, at øge fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune, siger Joy Mogensen.

Praktikpladsordningen gælder for unge, der har færdiggjort grundforløbet på bygge og anlæg indenfor otte uger, mens styrkelsen af jobmulighederne primært er målrettet unge, der har været ledige maximalt et halvt år.

Det øgede fokus på de faglige fag i folkeskolerne i Roskilde kommer til at omhandle et øget oplysnings- og formidlingsarbejde.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/partnerskab-skal-skaffe-flere-unge-i-byggefagene