DK Nyt
 Pædagoger skal lære at håndtere børns sorg
Selvom det er glædeligt, at så mange daginstitutioner har fokus på sorg og krise hos børnene, så er det også bekymrende, at så mange ledere efterlyser forbedringer, siger Martin Lytje, post.doc og psykolog hos OmSorg i Kræftens Bekæmpelse.
Foto: Cecilia Samsson

Pædagoger skal lære at håndtere børns sorg

40 pct. af daginstitutionslederne efterlyser redskaber, hjælp og uddannelse til at håndtere børns sorg. Det viser ny undersøgelse.
12. OKT 2020 7.55

Der er brug for, at daginstitutionerne er godt rustede til at håndtere de svære følelsesmæssige udfordringer, der opstår, når små børn sørger eller er i krise.

Selvom de fleste vuggestuer og børnehaver har sorghandleplaner og fokus på barnet, hvis en forælder bliver alvorligt syg eller dør, efterlyser 40 pct. af daginstitutionslederne redskaber, hjælp og uddannelse. Det viser ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

- Små børn tilbringer mange af deres vågne timer i vuggestuen eller i børnehaven. Derfor har institutionerne en stor rolle at spille, når barnet sørger eller er i krise. Og her taler vi ikke kun om kræftsygdomme, men om alvorlig sygdom generelt i familierne, siger Martin Lytje, post.doc. og psykolog hos OmSorg i Kræftens Bekæmpelse.

Sorg skal være del af pensum

59 pct. af lederne peger på, at pædagogerne ikke er godt nok rustede uddannelsesmæssigt til at stå i de svære situationer. Og 95 pct. mener, at 'sorg og krise' hos børn bør være en del af pensum på pædagoguddannelsen.

- Død, sygdom, sorg og smerte er svære følelser at rumme for os mennesker. Når små børn sørger eller er bekymrede for mor eller far, gør pædagogerne uden tvivl deres bedste. Men det en rigtig vanskelig opgave, og derfor er det vigtigt at få meget træning og undervisning i emnet, så man føler sig mere sikker, siger Martin Lytje.

Hvert år oplever omkring 11.000 små børn i alderen 0-6 år, at mor eller far bliver alvorligt syge eller dør.

rbr

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/paedagoger-skal-laere-at-haandtere-boerns-sorg