DK Nyt

Pædagoger: Corona-normering har været god for børnene

Fire ud af ti pædagoger har oplevet bedre normering under coronakrisen.
25. JUN 2020 12.41

Færre børn og ekstra personale har givet bedre normeringer i landets daginstitutioner under coronakrisen. Det mener 40 pct. af de godt 13.000 pædagoger, som har svaret på en rundspørge fra BUPL.

Et stort flertal af dem mener, at den bedre normering har givet bedre tid til at tage sig af det enkelte barn, og at der har været færre konflikter mellem børnene.

På et spørgsmål om pædagogernes oplevelser fra første fase af genåbningen peger de især på de små børnegrupper. Pluk fra pædagogernes kommentarer:

  • 'Vi har oplevet større trivsel blandt børnene. Ikke så meget gråd og konflikter, som vi plejer. Udsatte børn har udviklet sig betydeligt i de små grupper med en god voksennormering.'
  • 'At arbejde i mindre grupper er godt for både børn og voksne. Mere tid til det enkelte barn og helt klart færre konflikter.'
  • 'Bedre normering, mindre grupper betyder, at jeg faktisk kan bruge min faglige pædagogiske viden i stedet for meget pasning og brandslukning.'
Opgaver vender tilbage

Flere pædagoger giver i undersøgelsen udtryk for, at de forventer mindre tid til børnene, når hverdagen vender tilbage.

'De voksne er mere 'i ro' lige nu, da vi kun er sammen med børnene. Der holdes ikke møder, forældresamtaler og laves administrativt arbejde – og hvis er der vikarer i stedet. Så børnene vil efter corona igen møde voksne, som skal klare mange andre opgaver end kerneopgaven,' lyder en kommentar.

Ikke overraskende bruger BUPL undersøgelsen til at argumentere for, at minimumsnormeringer for daginstitutionerne bør fremrykkes i stedet for at vente med fuld indfasning til 2025.

- BUPL og forskerne har sagt det længe. Forældre og politikere har i starten af coronakrisen kortvarigt haft mulighed for med egne øjne at se, hvilken kæmpe forskel bedre normeringer gør for børnene. Det understreger bare behovet for at fremrykke minimumsnormeringer, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/paedagoger-corona-normering-har-vaeret-god-for-boernene