DK Nyt

Pædagog afviste at give hånd - forskelsbehandlings-klage afvist

Muslimsk pædagog afviste at give hånd til kvindelig vikarleder ved jobsamtale og blev afvist. Ligebehandlingsnævntet afviser at kunne behandle hans klage.

Ved en jobsamtale hos et vikarbureau afviste en muslimsk, mandlig pædagog, som følge af sin religiøse overbevisning, at give hånd til en kvindelig vikarformidler. Samtalen blev herefter afsluttet, og pædagogen klagede over forskelsbehandling på grund af religion eller tro, men nævnet gav ikke klager medhold.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, etnisk oprindelse og religion eller tro i forbindelse med, at klager deltog i en jobsamtale til en stilling som vikar i et vikarbureau.

Nævnet vurderede, at der var en nær sammenhæng mellem pædagogens tro og hans praksis om ikke at give hånd til personer af det modsatte køn. Forholdet var derfor beskyttet af forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af religion eller tro.

Men der var uenighed mellem pædagogen og vikarbureauet om væsentlige dele af hændelsesforløbet og indholdet af samtalen. Det var herunder uklart, om vikarbureaet under samtalen havde forsøgt at afdække pædagogens holdning til at udføre pædagogisk plejearbejde hos kvindelige borgere, som forudsætter fysisk kontakt med det modsatte køn.

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen, da en afgørelse af, om klager er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, etnisk oprindelse, religion eller tro, kræver bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Den blev derfor afvist.

 

https://www.dknyt.dkartikel/paedagog-afviste-at-give-haand-forskelsbehandlings-klage-afvist