DK Nyt

På vej mod regionernes overtagelse af ambulancerne

FOA og Danske Regioner har indgået overenskomst om ambulancekørsel, der ses som første skridt mod, at regionerne igen vil overtage ambulancekørslen

Overenskomsten er landet på det samme niveau som FOAs overenskomst med KL, der dækker den kommunale ambulancekørsel.

- Det er vi tilfredse med. Der kommer nu en overenskomst med ordnede forhold, og niveauet er det samme som i kommunerne, hvilket giver fair og lige konkurrencevilkår, siger FOA-formand Dennis Kristensen.

I øjeblikket står ingen af de fem danske regioner selv for ambulancekørslen. Men det ventes at ske de kommende år. Efter en næsten farceagtig udliciteringsrunde for et par år siden, hvor det svenske firma Samaritten først vandt flere regioners udbudsrunder - og derefter opgav kørslen - så har regionerne påny analyseret ambulancekørslen.

Og alene det forhold, at regionerne fremover selv kan byde på opgaverne, ventes at ville føre til lavere priser, når et enkelt firma ikke længere har monopollignende status på markedet.

- Det nye ved overenskomsten er, at den dækker hele den præhospitale indsats. Altså behandlingen i ambulancen og i akutmodtagelsen - inden man indlægges på sygehuset. Denne helhedstænkning kan være med til at skubbe det danske sundhedsvæsenet et lille skridt fremad, og det er vi meget tilfredse med, siger Dennis Kristensen, der venter sig meget af regionernes planer med ambulancekørsel. 

- De vil ikke rykke ud med nye ambulancer i morgen, men nu er udviklingen i gang. Og det er meget positivt, at det offentlige igen bliver medspiller på dette meget centrale velfærds- og sundhedsområde, slutter Dennis Kristensen.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/paa-vej-mod-regionernes-overtagelse-af-ambulancerne