DK Nyt
På Café Himmelblå er de ikke i arbejde

På Café Himmelblå er de ikke i arbejde

KOMDIR Anbragte børn er i stor risiko for at falde ud af arbejdsmarkedet, fastslog børnerådsformand Lisbeth Zorning Andersen på kommunaldirektørernes landsmøde
5. MAJ 2011 14.37

Af Claus Theilgaard

Formand for Børnerådet, Lisbeth Zorning Andersen, lagde torsdag formiddag turen forbi Café Himmelblå i Esbjerg. Et kommunalt drevet mødested for unge, der har været anbragt som børn. De mødes jævnligt i huset, hvor de støtter hinanden og kan få hjælp. En rigtig god idé, men:

- I formiddags var der 20 unge. Jeg spurgte dem, hvad de lavede. En var i arbejde og en var under uddannelse. Resten var på kontanthjælp, konstaterede Lisbeth Zorning Andersen på kommunaldirektørernes landsmøde i Musikhuset i Esbjerg.

- Svenske undersøgelser viser, at anbragte børn har den samme IQ som andre børn. Sådan er det også i Danmark. Derfor er der intet, der taler for, at så mange børn på Café Himmelblå er på kontanthjælp. Det her handler simpelthen om, at vi ikke er ambitiøse nok på de udsatte børns vegne. Og det er det, vi oplever i for eksempel Café Himmelblå, sagde Lisbeth Zorning Andersen.

Huller i reformen
Lisbeth Zorning Andersen sagde, at hun er meget bekymret for udviklingen. I forbindelse med Barnets Reform - som Lisbeth Zorning Andersen finder god - så er der en række huller. Blandt andet omkring underretningspligten. Når en skole underretter en kommune om, at der er et barn med problemer, så er der ikke nogen til at tage imod dem eller kommunen vender tilbage til skolen og siger, at de skal 'skrue op for varmen overfor barnet'.

- De børn fanges i en gråzone, hvor de hverken hjælpes af kommunen eller af skolen, der jo ikke har ressourcer til tage sig af dem.

Børnerådsformanden advarede om, at vi er ved at få et nyt ungeproletariat:

- De ufaglærte småjob outsources til udlandet. Der er ingen job til unge, der er bogligt svage. Vi ved for eksempel, at halvdelen af de unge i København på kontanthjælp ikke kan læse. Vi ved også, at omkring 20 pct. af dem aldrig vil komme ud på arbejdsmarkedet. Vi ved også, at omkring 40 pct. af alle, der falder fra en uddannelse, har psykiske problemer, sagde Lisbeth Zorning Andersen. 

https://www.dknyt.dkartikel/paa-caf-himmelblaa-er-de-ikke-i-arbejde