DK Nyt
Overskud på 100 mio. - et tveægget sværd

Overskud på 100 mio. - et tveægget sværd

Borgmester Joy Mogensen (S) frygter, at et godt 2011-regnskab nu vil koste dyrt i regeringsaftalen
31. MAJ 2012 15.41

ROSKILDE: Et mindreforbrug på 100 mio. kr. i forhold til det budgetterede er det regnskabsresultat, som en tilfreds borgmester Joy Mogensen har fremlagt for byrådet 30. maj.

- Forbedringen med regnskabet for 2011 luner, ingen tvivl om det. Men det kan godt blive et tveægget sværd. Hvis regnskabet lægges til grund for de midler, der skal tilføres kommunerne i den aftale, der indgås mellem regeringen og KL, så kan det komme til at koste os rigtig dyrt. Det er for mig at se en bagvendt logik, siger Joy Mogensen.

Det er en generel tendens i danske kommuner, at der er bremset kraftigt op i 2011, og det har ført til forbedrede regnskaber. Hvis denne økonomiske tilbageholdenhed bruges som argument for, at kommunerne kan klare sig med færre penge, så kan det betyde, at kommunerne får mindre til rådighed, når de skal lægge budgetterne for 2013. Det vil også ramme Roskilde, som samtidig mister knapt 30 mio. kr. på regeringens nye aftale om økonomisk udligning mellem kommunerne.

Tegn på fremgang
Når regnskabet er blevet så meget bedre end budgettet, så skyldes det blandt andet et fald i udgifter til overførselsindkomster på godt 36 mio. kr. Samtidig kom der efter et par sløje år mere gang i ejendomssalget igen.

- Det er konjunkturafhængige poster, men ikke desto mindre vidner de om, at det går bedre i Roskilde Kommune. Så det giver en tro på at det går fremad og at vi er ovre den værste krise. Men vejen er endnu lang, og vi må forvente, at vi får brug for at holde det fortsatte fokus på, hvad det er vi bruger pengene på, siger Joy Mogensen.

Den positive økonomiske udvikling har også betydet en forbedring af kommunens kassebeholdning. Kassebeholdningen kan kommunen trække på, når der fx kommer uforudsete udgifter eller der opstår et behov for at kunne investere.

Meget tyder på, at de gode takter fra 2011 fortsætter i 2012. En budgetopfølgning fra slutningen af marts peger på, at forbruget vil blive knapt 50 mio. kr. mindre end budgetteret i indeværende år.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/overskud-paa-100-mio-et-tveaegget-svaerd