Over halvdelen af fattige børn har anden etnisk baggrund

KORT NYT4. MAR 2019 6.38

Nye tal, som Folketingets beskæftigelsesudvalg har bedt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) om at skaffe, viser, at hele 56 pct. af de fattige børn herhjemme har anden etnisk baggrund end dansk. Det skriver Fagbladet 3F.

Det drejer sig om godt 36.000 børn, viser tallene, der dækker over de børn, der er omfattet af Danmark Statistiks indikator for 'relativ fattigdom', idet Danmark ikke har en officiel fattigdomsgrænse. Danmarks Statistik definerer 'relativ fattigdom' som personer med en indkomst, der ligger under 50 pct. af medianindkomsten. I 2016 var man relativ fattig, hvis man tjente under 117.000 kr. om året.

Der er blandt indvandrerne en væsentligt højere andel, der er helt uden for arbejdsmarkedet, hvilket er hovedforklaringen, for så får de kontanthjælpsydelser eller integrationsydelse, som placerer dem nederst i indkomstfordelingen.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/over-halvdelen-af-fattige-brn-har-anden-etnisk-baggrund