DK Nyt
Oprydning efter de ti største forureninger vil koste 2,7 mia. kr.
Høfde 42.
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Oprydning efter de ti største forureninger vil koste 2,7 mia. kr.

Danske Regioner laver plan for oprydning efter såkaldte generationsforureninger. Så mangler bare pengene.

Det vil koste 2,7 mia. kr. frem mod 2030 at rydde op efter de ti såkaldte generationsforureninger. Det konkluderer Danske Regioner, der har lagt en samlet plan for, hvordan forureningerne fra blandt andet Cheminova og Grindstedværket skal håndteres.

- Generationsforureningerne giver utryghed for en masse mennesker og ødelægger vores natur. Derfor har vi nu lagt en langsigtet plan for, hvordan vi får ryddet de store forureninger op, siger Danske Regioners formand, Syddanmarks regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Planen er opdelt i tre faser, der ifølge regionerne skal sættes i gang over de kommende år. Den første fase vil strække sig frem til 2026 og koste cirka 740 mio. kr., hvoraf 81 mio. kr. afsat på den forrige finanslov.

De fem regioner bruger sammenlagt cirka 440 mio. kr. om året på at rydde op efter jordforureninger. Regionernes egne budgetter rækker ifølge regionsformanden ikke til at finansiere oprydningerne efter generationsforureningerne.

- Skal vi i mål, kræver det, at regionerne får flere midler fra staten til opgaven, så vi kan sætte gang i fase 1 af planen, siger Stephanie Lose.

Generationsforureninger skyldes udledning fra industrien i 1950'erne og 1960'erne, og der er nu ti generationsforureninger i Danmark.

I det såkaldte forståelsespapir mellem partierne i rød blok fra sidste sommer, som gjorde Mette Frederiksen (S) til statsminister, er det aftalt 'at håndtere og rense de store generationsforureninger'. Regionerne har nu sendt planen til miljøminister Lea Wermelin (S).

Ritzau

Fakta
De ti generationsforureninger:

  • Grindstedværket, Grindsted: Forurening med giftigt spildevand.
  • Kærgård Klitplantage nord for Esbjerg: Forurening med giftigt spildevand fra blandt andet Grindstedværket.
  • Gammel fabriksgrund ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  • Cheminovas nuværende fabriksgrund, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  • Høfde 42 ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  • Skuldelev, Frederikssund: Forurening ved byen Skuldelev med klorerede opløsningsmidler fra metalvirksomhed.
  • Naverland ved Albertslund: Forurening med klorerede opløsningsmidler.
  • Den tidligere Collstrop-grund ved Esrum Sø: Arsenforurening fra virksomheden Collstrop.
  • Lundtoftevej 150 og 160, Lyngby: Forurening med klorerede opløsningsmidler fra tidligere køleskabsfabrik.
  • Himmark Strand, Als: Deponering af kemikalier fra Danfoss.

Kilde: Danske Regioner.

https://www.dknyt.dkartikel/oprydning-efter-de-ti-stoerste-forureninger-vil-koste-2-7-mia-kr