DK Nyt

Opdateret vejledning: Snotnæser er ikke tegn på covid-19

Sundhedsstyrelsen har opdateret sin vejledning om genåbning af skoler og dagtilbud. Den løser blandt andet et problem for udflytterbørnehaver.

Så er der nyt læsestof til dem, der skal have styr på reglerne for de genåbnede skoler og daginstitutioner.

Sundhedsstyrelsen har torsdag opdateret sine vejledninger fra først på ugen. De nye indeholder blandt andet en præcisering af, at aktiviteter og undervisning så vidt muligt skal foregå udendørs, samt særlige forholdsregler om rengøring af toiletter og legetøj samt rengøring af brugt service.

Det er også præciseret, at en stoppet eller løbende næse uden andre symptomer på covid-19 ikke er typisk for sygdommen, og at det i sådanne tilfælde ikke er sandsynligt, at personen er smittet med covid-19.

Familier med sygdom
Vejledningerne er også opdateret med regeringens beslutning om, at børn, der bor i hustand med en smittet person, ikke skal komme i dagtilbud/skole.

Derudover er der tilføjet en udvidet beskrivelse af, hvordan man skal forholde sig, hvis man har børn i en særlig risikogruppe.

Endelig løser en ændret formulering om busser et problem for udflytterinstitutioner. I den første vejledning stod der ifølge Politiken, at børnene skulle placeres i bussen med afstand på to meter fra hinanden. Det er nu ændret til, at der skal være et dobbeltsæde pr. barn.

ak

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/opdateret-vejledning-snotnaeser-er-ikke-tegn-paa-covid-19