DK Nyt
Ondt blod i Stevns Byråd ser ud til at overleve frem til KV21
Tidligere borgmester Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns) under byrådsmødet, der behandlede svaret på hans og fem andre byrådsmedlemmers klage til Ombudsmanden.
Foto: Stevns Kommune

Ondt blod i Stevns Byråd ser ud til at overleve frem til KV21

Oppositionspartier klagede til Ombudsmanden, flertallet fik det først at vide, da Ombudsmanden svarede med kopi til kommunen.
3. JUN 2020 6.08

STEVNS: De indædte politiske og personlige modsætninger i Stevns Byråd fra årene op til KV17 lever stadig i bedste (eller værste) velgående, viser en sag fra sidste uge, hvor borgmesterflertallet først ved en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand blev klar over, at oppositionen havde indklaget sin egen kommune for Ombudsmanden.

Klagen gælder dels plan-, miljø- og teknikudvalgsformand Flemming Petersen (V), dels 'tvivl om forvaltningens uvildighed og objektivitet' i en sag, der formelt handler om ikke-konkrete udviklingsplaner i et område og om udvalgsformands og forvaltnings håndtering af kontakt til en mulig fremtidig bygherre.

Uoverensstemmelserne i byrådet, der for nogle af deltagernes vedkommende fortjener betegnelsen ondt blod, skriver sig tilbage til en fortløbende intern partistrid i Venstre, der opstod i forbindelse med KV13 og fortsatte gennem hele valgperioden, og som ser ud til i en vis grad at kunne overleve frem til KV21. Både udvalgsformand Flemming Petersen og den tidligere borgmester Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns) var indehavere af nogle af hovedrollerne i opgøret dengang, og det var de også, da klagen til ombudsmanden var et punkt på byrådets dagsorden i sidste uge.

Klagerne havde tidligere forsøgt sig med en klage til Ankestyrelsen, der havde afvist den, og heller ikke Ombudsmanden ville behandle den. Han afslog med henvisning til, at klagerne måtte gå til byrådet, og det var kun fordi Ombudsmanden sendte en kopi af det svar til Stevns Kommune, at byrådets flertal overhovedet fik kendskab til klagen. En fremgangsmåde som Stevns' nuværende borgmester Anette Mortensen (V) erklærede sig 'rigtig ægerlig' over ved starten af byrådsmødet, der blev afviklet uden tilhørere og med nogle af byrådsmedlemmerne med på en videoforbindelse.

Det handler om borgernes tillid

Klagerne - oppositionen bestående af Nyt Stevns, Dansk Folkeparti og Enhedslisten med to mandater hver - insisterede på byrådsmødet på, at de blot havde viderebragt en mistillid, der var udtrykt af menige borgere, men den tilgang blev afvist af flertallet. Man kan ikke lege budbringer uden at ville stå inde for indholdet, sagde eksempelvis Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der i sammenhængen udmærker sig ved at først at være valgt ved KV17 og derfor ikke en del af balladen i foregående valgperiode.

På samme linje erklærede Line Krogh Lay (R) sig både 'rystet' og 'skuffet' over hvad hun kaldte 'dobbeltmoral': at nogen siger de vil dialog og i stedet går til Ombudsmanden med en klage. 'Et nyt lavpunkt', kaldte hun sagen.

Hvad angår indholdet i klagen afviste udvalgsformand Flemming Petersen fuldstændig, at der skulle være foregået noget 'fordækt' (Mogens Haugaard Nielsens udtryk) og påpegede tværtimod, at praksis var nøjagtig den samme, som da Mogens Haugaard Nielsen selv var borgmester. En konstatering, som Mogens Haugaard Nielsen i en replik kaldte irrelevant.

Han mente, at det blot handlede om at 'fedte mig ind i en dårlig sag' og fastholdt i øvrigt, at sagen handlede om 'borgernes tillid til det politiske niveau'. Det greb Flemming Petersen i luften og svarede, at klagen til Ombudsmanden netop ikke befordrer folks tillid til politikerne.

Tvivl om hvem der egentlig skulle have et svar

Flemming Petersen mente, at hele sagen var 'langt over pinlighedsgrænsen' - 'en pinlighedsgrænse, jeg mindes fra sidste periode', tilføjede han og bemærkede til daværende borgmester Mogens Haugaard Nielsen, at 'hvis borgerne havde opdaget, hvad du havde i gang i dengang...' - uden dog at fuldføre sætningen.

Fremme ved afstemningen stemte kun de seks klagere imod kommunens svar til dem selv. Langt hen i byrådsmødet var flere af dem af den opfattelse, at det, der blev diskuteret, var et svar til Ombudsmanden, men det, Ombudsmanden havde bedt om, var ikke, at kommunen skulle svare ham, men at klagerne skulle have svar fra kommunen, ikke fra Ombudsmanden.

- Vi sender ikke noget til Ombudsmanden, vi svarer jer. Hvad I vælger at gøre med svaret, er op til jer, lød det kontant fra borgmester Anette Mortensen til klagerne.

For svaret til klagerne stemte borgmesterflertallet bestående af Venstre, Socialdemokratiet og De Konservative.


Se sagen på byrådets dagsorden, klagen til Ombudsmanden, Ombudsmandens afvisning, video af byrådsmødet og byrådets svar til klagerne.

 

https://www.dknyt.dkartikel/ondt-blod-i-stevns-byraad-ser-ud-til-at-overleve-frem-til-kv21