DK Nyt

Omdiskuteret "Skive-ordning" får ny form

Krav om fremmøde ved sygemelding skulle nedbringe sygefravær på sprogskole og genopstår i ny form, efter tvivl om lovligheden satte den i bero.

SKIVE: Den såkaldte Skive-ordning, der fik bragt sygefraværet på den lokale sprogskole ned, har siden januar 2018 været sat i bero efter tvivl om lovligheden. Efter tre år er nye ordninger med fokus på flere grupper ved at være på plads, skriver Skive Folkeblad.

Tilbage i 2016 kunne Skive Kommune berette, at en ny ordning på et halvt år førte til et fald i sygefraværet på 80 pct. blandt 46 flygtninge og indvandrere på kommunens sprogskole. Indsatsen var en ordning, hvor eleverne skulle møde fysisk op for at melde sig syg ved en sygeplejerske og ikke længere kunne ringe ind med beskeden.

Resultaterne fik andre kommuner til at rette opmærksomheden mod det, der blev kaldt "Skive-ordningen". Men med øget opmærksomhed fulgte også spørgsmål om lovligheden. Derfor blev ordningen i 2018 sat i bero, mens det juridiske skulle afklares.

Sundhedsfremmende fokus

Efter tre år er den sidste del af en ny ordning nu ved at være på plads. Første del blev godkendt i marts 2020, hvorefter sprogskolens deltagere ikke længere skulle møde op, men ringe ind til en sundhedsfaglig medarbejder. Medarbejderen startede efter sommerferien og fungerer også i sundhedsfaglige problemstillinger som sparring for sagsbehandlere.

Den anden del af den nye ordning gør, at borgere med flere sygemeldinger bag sig kan henvises til Sundhedshuset, så det kan afdækkes, hvad årsagen til sygefraværet er. Den nye indsatsmodel har udvidet fokus fra sprogskolerne til også at dække ledige på udvalgte ydelser og i forskellige forløb.

- Man skal ikke længere møde op hos en sygeplejerske ved sygefravær, som ved den tidligere ordning, men man skal melde sig syg til en sundhedfaglig person gennem en sygetelefon, og ved gentagende fravær kan man blive sendt videre til et sundhedsfremmende tilbud på Sundhedshuset. Vi er interesseret i at finde ud af, hvad der er årsagen til fraværet, siger formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Goska Rasmussen (V), til Skive Folkeblad.

Kommunen forventer at kunne udrulle de sundhedsfremmende tilbud på Sundhedshuset i foråret.

mh

https://www.dknyt.dkartikel/omdiskuteret-skive-ordning-faar-ny-form