DK Nyt

Ombudsmanden irettesætter DSB for at tryne ytringsfrihed

To advarsler for udtalelser under arbejdskonflikter var uberettigede, har Ombudsmanden afgjort.

Offentligt ansattes ytringsfrihed gælder også forhold på deres arbejdsplads. En tilstand, der gentagne gange er fastslået, men som ikke altid efterleves. Senest har Folketingets Ombudsmand netop givet DSB et rap over næsen for i to tilfælde at have tilsidesat ansattes rettigheder.

De to tilfælde knytter sig begge til arbejdskonflikter, men det gør ikke de ansattes ret til at ytre sig mindre. Tværtimod.

- Under en faglig konflikt vil der i sagens natur være situationer, hvor parterne i større eller mindre grad er uenige. En offentlig arbejdsgiver må – ikke mindst i den slags situationer – i vidt omfang tåle, at de ansatte offentligt kritiserer arbejdsgiveren, siger ombudsmand Niels Fenger i en kommentar til sine afgørelser.

De to DSB-medarbejdere havde i forskellige situationer under en faglig konflikt i 2018 og 2019 kritiseret ledelsens håndtering af konflikten. Den ene, en togfører, ved at omtale et forslag fra DSB som en ”danmarkshistorisk nedslagtning af tillidsmandssystemet”, den anden, en lokomotivfører, ved at kalde DSB’s bestyrelse og ledelse for ”inkompetente”.

Retningslinjer revideret

Begge fik en advarsel, men kritikken af DSB var ikke urimeligt grov og overskred ikke grænserne for de ansattes ytringsfrihed, fastslår Ombudsmanden.

I den ene sag, den om lokomotivføreren, beder Ombudsmanden DSB om at genbehandle sagen og holde ham orienteret om udfaldet. I den anden sag har DSB selv trukket advarslen tilbage, men dog fastholdt, at man mener at togføreren overskred grænsen for hans ytringsfrihed. Det afviser Ombudsmanden, men gør i øvrigt ikke mere ved sagen.

De to sager har foranlediget DSB til at revidere sine interne retningslinjer om de ansattes ytringsfrihed. Undervejs i behandlingen af de to sager har DSB henvist dels til sine retningslinjer for adfærd på sociale medier og dels sine retningslinjer om loyalitet. Disse retningslinjer har Ombudsmanden nu bedt DSB om at sende til ham.

mk

Se Ombudsmandens brev til DSB og udtalelser i sagen om togføreren og sagen om lokomotivføreren.

https://www.dknyt.dkartikel/ombudsmanden-irettesaetter-dsb-for-at-tryne-ytringsfrihed