Ombudsmanden i hård kritik af Aabenraa i to ytringsfrihedssager

Samtaler med ansatte havde karakter af irettesættelser uden respekt for offentligt ansattes ytringsfrihed.

AABENRAA: Folketingets Ombudsmand giver Aabenraa Kommune en over næsen i to sager om kommunalt ansattes ytringsfrihed. I den ene sag indkaldte kommunen til en række samtaler på en måde, så de fik karakter af irettesættelser, og i den anden fik en medarbejder en skriftlig advarsel, ifølge ombudsmanden uden tilstrækkeligt grundlag.

Ombudsmanden kalder håndteringen 'meget kritisabel' i den sag, hvor en række medarbejdere blev indkaldt til samtaler med ledelsen, fordi de havde ytret sig kritisk i offentligheden om kommunale beslutninger. Udtalelserne lå ifølge ombudsmanden 'inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed'.

- Ledelsen må gerne reagere, når en ansat har fremsat kritik offentligt. Men det skal ske med et sagligt formål og på en saglig måde. Samtalerne i denne sag er ikke foregået i respekt for de pågældende medarbejderes ytringsfrihed, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen om sin afgørelse.

Han tilføjer, at sagen også mere overordnet har været egnet til at skabe usikkerhed hos de ansatte i kommunen om deres ret til at ytre sig. I den pågældende sag havde nogle medarbejdere udtalt sig i et fagblad, i en nyhedsudsendelse og i et læserbrev og blev efterfølgende indkaldt til samtaler, hvor det blev enten antydet eller sagt direkte, at medarbejderne havde handlet i strid med kommunens kommunikationspolitik.

I en anden sag blev en medarbejder indkaldt til en egentlig tjenstlig samtale og fik en skriftlig advarsel for sine ytringer på Facebook. Her konkluderer ombudsmanden, at kommunens begrundelse ikke udgjorde tilstrækkeligt grundlag for en advarsel.

Kommunen har efterfølgende i korrespondance med ombudsmanden medgivet, at det nok vil være 'hensigtsmæssigt at øge formidlingsindsatsen i forhold til kommunikationspolitikken', og at en vejledning er under udarbejdelse, oplyser ombudsmanden. 

Læs ombudsmandens redegørelse.

 

https://www.dknyt.dkartikel/ombudsmanden-i-hrd-kritik-af-aabenraa-i-to-ytringsfrihedssager