DK Nyt

Ombudsmanden gransker digitalisering i skattesystemet

Ombudsmandens Skattekontor vil i den kommende tid have et særligt fokus på skattemyndighedernes digitalisering af sagsbehandlingen.
17. MAR 2021 15.31

Skattekontoret kommer til at undersøge nogle af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer for at vurdere, om løsningerne i tilstrækkelig grad understøtter, at skattemyndighederne lever op til de retssikkerhedsgarantier, der følger af forvaltningsretten, oplyser Ombudsmanden.

Skattekontoret vil også se på it-systemer, der endnu ikke er færdigudviklede. Det sker for at undersøge, hvordan skattemyndighederne tager højde for forvaltningsretlige regler i udviklingsfasen. Skattekontoret vil således foretage undersøgelser af it-systemer i en tidligere fase, end ombudsmandsinstitutionen ellers normalt gør.

Som et første skridt er iværksat to undersøgelser af it-projekter i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der hører under Skatteministeriet. Det drejer sig dels om en opgradering af et digitalt journaliseringssystem, dels om Deleøkonomi, som er en indberetningsløsning, hvor der kan indberettes indtægter fra udlejning af bil, båd og bolig.

- Digitalisering af dele af den offentlige forvaltning kan give store fordele for både borger og forvaltning. Også på skatteområdet. Det er derfor positivt, at skattemyndighederne løbende gennemfører nye digitaliseringstiltag. Samtidig er det afgørende, at it-systemerne udvikles og anvendes på en måde, så man undgår fejl i forhold til borgerne. Én fejl i et it-system på skatteområdet kan således hurtigt ramme et stort antal skatteborgere. Derfor fokuserer vi i den kommende tid på digitalisering inden for skatteområdet, siger ombudsmand Niels Fenger.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/ombudsmanden-gransker-digitalisering-i-skattesystemet