DK Nyt

Om ikke at ende som sine egne løgnes første offer

"Løgnen har også sine lyse sider," skriver Kommunen.dk's anmelder Jørgen Bartholdy om Hannah Arendts essays "Om sandhed og løgn i politik", der netop er udkommet på dansk på forlaget Klim.

Arendt gennemgår opfattelsen af løgnen, som filosoffer har set den op gennem historien, og beskriver to forskellige typer sandhed: fornuftssandhed og faktisk sandhed. Hun ser også løgne som nødvendige og argumenterer for, at en verden uden korrektiver til sandheden vil stå stille. 

Arendt befandt sig hele livet igennem i den akademiske filosofis førerfelt, og sprogligt og begrebsmæssigt fedter hun ikke for sine læsere. Man skal derfor ikke opsøge hende for at få knivskarpe konklusioner og farverige statements.

Det betyder imidlertid ifølge Bartholdy ikke, at vi almindelige ikke kan være med. Man skal ikke forvente at kunne gennemskue alt, men man kan måske blive tilstrækkeligt rustet til ikke at ende som sine egne løgnes første offer. 

Læs anmeldelsen på Kommunen.dk.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/om-ikke-at-ende-som-sine-egne-loegnes-foerste-offer