DK Nyt

Også Vestager tilfreds med budgetterne for 2012

Kommunerne tager et væsentligt ansvar for, at dansk økonomi kommer helskindet igennem den økonomiske krise, siger indenrigsministeren og godkender foreløbig kommunernes samlede budgetlægning
5. DEC 2011 16.48

Kommunerne har vedtaget budgetter for 2012, og i forhold til økonomiaftalen budgetterer kommunerne inden for det aftalte for serviceudgifter og fem mia. kr. over rammen på anlægsudgifter. Det viser en foreløbig opgørelse foretaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af indberetninger fra landets kommuner.

Økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager (R), siger:

- Jeg er glad for, at de foreløbige budgettal tyder på, at kommunerne tager et væsentligt ansvar for, at dansk økonomi kommer helskindet igennem den økonomiske krise. Det er afgørende, for kommunerne udgør cirka halvdelen af den offentlige økonomi.

- Så vidt vi kan se på de foreløbige budgettal, holder kommunerne serviceudgifterne inden for den aftalte ramme, og samtidig er de med til at kickstarte væksten med et øget anlægsniveau. Det er godt gået. Nu og i de kommende år er det vigtigt, at kommunerne overholder budgettet, siger økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager.

Kommunerne budgetterer med at bruge godt 245 mia. kr. på serviceudgifter i 2012, hvilket er under det niveau kommunerne er sikret finansiering til i økonomiaftalen for 2012.

Ifølge ministeriets opgørelse budgetterer kommunerne herudover med anlægsinvesteringer for samlet knap 20½ mia. kr., hvilket er ca. 5 mia. kr. over det forudsatte niveau på knap 15½ mia. kr. i økonomiaftalen for 2012. Dermed understøtter kommunernes budgetlægning kickstarten af dansk økonomi.

Det foreløbige budgetresultat indikerer i øvrigt, at de samlede udgifter til overførsler ligger knap ¾ mia. kr. under det forudsatte niveau i økonomiaftalen. Udgifterne til forsikrede ledige ligger på niveau med det aftalte.

Regeringen afventer nu Danmarks Statistiks offentliggørelse af de endelige budgettal for 2012 i januar. Først da kan der tages endelig stilling til aftaleoverholdelse, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

mou

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/ogsaa-vestager-tilfreds-med-budgetterne-for-2012