DK Nyt
Offentlige ledere presset til nytænkning

Offentlige ledere presset til nytænkning

Offentlige ledere oplever i stor grad et behov for at tænke i nye måder at gøre tingene på for at kunne opretholde den samme kvalitet
25. APR 2012 13.44

Der er ikke meget 'same procedure as last year' over den offentlige sektor i øjeblikket. Et stort antal af de offentlige ledere tilkendegiver i en ny undersøgelse fra Lederne, at de oplever et stort behov for, at både medarbejdere og ledere skal tænke i nye måder at gøre tingene på, skriver avisen Kommunen.

Faktisk peger hele 81 pct. af de offentlige ledere på et stort behov for nytænkning, hvor det samme gør sig gældende for 72 pct. af lederne i den private sektor. 

- Der er et stort pres på de offentlige ressourcer, uden at kravene er faldet. Den eneste måde at få finanserne til at hænge sammen og samtidig sikre kvaliteten er ved at gøre tingene på en anderledes måde, siger Kim Møller Laursen, analysechef hos Lederne.

Arbejder i krydspres
En af de ledere, som i dagligdagen oplever et øget krav om mere kreative arbejdsmetoder, er dagtilbudsleder Caroline Skjoldborg fra Frederikshavn Kommune. Hun har arbejdet i kommunen i 25 år og har i den grad kunnet mærke en udvikling fra tidligere og så til nu.

- Vi arbejder i et krydspres imellem loven, hvad der bliver stillet af krav til os, det politiske system, der sætter rammen og budgettet, og ikke mindst brugerne med forventninger til øget kvalitet. Det udfordrer os i forhold til det produkt, vi gerne vil levere, så vi bliver presset til at tænke anderledes, fordi ressourcerne bliver færre, siger Caroline Skjoldborg til avisen Kommunen.

Sidste år blev hun dagtilbudsleder for fem institutioner, der siden er blevet udvidet til otte. Selvom det primært er de daglige ledere, som Caroline Skjoldborg planlægger udvikling og drift med, er det ligeså vigtigt, at nytænkningen også breder sig til medarbejderne, mener hun.

- Mange kan huske dengang, hvor vi kunne det hele. I dag kan vi bare ikke nå det samme, og medarbejderne føler sig pressede. Vi skal lade være med at prøve at nå det, vi kunne engang, men i stedet fokusere på, hvad vi kan nå, inden for de vilkår vi har, siger hun.

Bleskift er nærvær
Blandt andet har medarbejderne været med i et projekt, som Caroline Skjoldborg selv kalder en 'øjenåbner'. 

- Medarbejderne følte, at praktiske opgaver som bleskift, spisning, ud på legepladsen og ind igen og have frugt skulle overstås, før der var tid til nærvær med det enkelte barn. Igennem projektet fik vi sat fokus på, at bleskift faktisk er nærvær med børnene. Medarbejderne har fået en oplevelse af, at det kan godt være, at vi ikke kan sidde med tre børn og læse, men vi kan noget andet, siger hun.

Ledernes førnævnte undersøgelse om nytænkning på arbejdspladsen peger på en anden problemstilling. Over halvdelen, 57 pct., af de offentlige ledere har markeret for, at manglende mulighed for at belønne nytænkning og udvikling er en barriere.

Læs hele artiklen i avisen Kommunen, der har indgået et samarbejde med Lederne, som fortløbende leverer artikler om ledelse og kommuner til avisen

srl

Foto: Colourbox

 

https://www.dknyt.dkartikel/offentlige-ledere-presset-til-nytaenkning