Økonomistyrelsen deles i to

Ny styrelse får rendyrket fokus på effektiv drift på tværs af staten: Statens Administration
KORT NYT12. JAN 2011 8.39

Økonomiservicecentret (ØSC), Finansservicecentret (FSC) og Finansministeriets nye koncernfælles Center for personaleadministration inkl. de nuværende opgaver og medarbejdere samles i en ny styrelse, der får et rendyrket fokus på effektiv drift på tværs af staten: Statens Administration, oplyser Økonomistyrelsen.

Vicedirektør Sune Stausholm konstitueres som direktør i den nye styrelse, som kommer til at rumme ca. 520 medarbejdere.

Den resterende del af Økonomistyrelsen får et klart fokus på at skabe de bedst mulige rammer for en stadig mere effektiv offentlig sektor, herunder bedre styring af de statslige institutioners økonomi og it-projekter samt en øget udbredelse af best practice og videndeling i den samlede offentlige sektor.

Økonomistyrelsen får i denne forbindelse tilført opgaver og medarbejdere ved overførsel af digitaliseringsdelen af Center for effektivisering og digitalisering fra departementet samt Ministeriernes projektkontor fra Statens It og bliver i alt ca. 300 medarbejdere.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/oekonomistyrelsen-deles-i-to